1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 19/07 - 25/07/2018

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 100 Vàng
 • Nạp Mốc 50K tặng: 250 Vàng
 • Nạp Mốc 100K tặng: 500 Vàng
 • Nạp Mốc 200K tặng: 1000 Vàng
 • Nạp Mốc 500K tặng: 2500 Vàng
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 5000 Vàng


Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Cúp Vàng*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Cúp Vàng*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Quan Vũ-Hãn Hải Đằng Long*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Cúp Vàng*100

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 19/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 20/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 21/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 22/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 23/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 24/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 25/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 23/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Cúp Vàng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Cúp Vàng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Cúp Vàng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Cúp Vàng*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Cúp Vàng

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 19/07 - 22/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Cúp Vàng*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Cúp Vàng*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Cúp Vàng*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Cúp Vàng*20

Cửa Hàng Mở Bán

THỜI GIAN: 19/07 - 25/07

 • Quà Chiêu Mộ Tôn Quyền: 68 vàng - 10 túi/ngày, 100 vàng - không giới hạn.