1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 18/01/2018

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Tặng Vàng

THỜI GIAN:  18/01 - 24/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Túi Mảnh Tướng + 1 Túi Mảnh Skin + 1000 Chiến Công + 10 Thiệp Năm Mới
 • Nạp Mốc 50K tặng: 130 Vàng + 1 Mảnh Tào Phi + 3 Túi Mảnh Tướng + 3 Túi Mảnh Skin + 25 Thiệp Năm Mới
 • Nạp Mốc 100K tặng: 275 Vàng + 2 Mảnh Tào Phi + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 50 Thiệp Năm Mới
 • Nạp Mốc 200K tặng: 600 Vàng + 4 Mảnh Tào Phi + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 100 Thiệp Năm Mới
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1625 Vàng + 10 Mảnh Tào Phi + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 250 Thiệp Năm Mới
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 3500 Vàng + 20 Mảnh Tào Phi + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 500 Thiệp Năm Mới

 

Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 18/01 - 20/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy).

Hinh

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN:  11/01 - 17/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 18/01 - 24/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

 

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 18/01 - 24/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

 

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 18/01 - 21/01/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Thiệp Năm Mới*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Thiệp Năm Mới*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Thiệp Năm Mới*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Thiệp Năm Mới*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Thiệp Năm Mới*20

Cập Nhật IB Shop

THỜI GIAN: Cửa Hàng Khuyến Mãi (18/01 - 24/01/2018)

NỘI DUNG:

 • Quà Chiêu Mộ Cao Thuận giá 68
 • Quà Chiêu Mộ Cao Thuận giá 100

THỜI GIAN: Cửa hàng mở Bán 18/01/2018

NỘI DUNG:

 • Văn Vô Mộng giá 1088
 • Đá Tăng Sao Văn Vô Mộng giá 20
 • Đá Tăng Sao Tôn Kiên giá 20