1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 17/05/2018

Tin tức |

Mở Lại X2 Nạp Thẻ

THỜI GIAN: 17/05/2018

Ra Mắt Vòng Quay Tào Tháo

THỜI GIAN: 17/05 - 13/06/2018

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn.

 • Tích lũy nạp 50K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Kẹo Mút*50, Bình Ám Kim-Mê*2, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*5.
 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Cuồng Dã Tinh Hồng (Thanh HP), Kẹo Mút*50, Bình Ám Kim-Mê*5 Ám Kim Chùy*10, 1 Lục Thao*10.
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Cuồng Dã Tinh Hồng (Khung Avatar), Kẹo Mút*100, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*15, Lục Thao*15
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Cuồng Dã Tinh Hồng (Hồi Thành), Kẹo Mút*200, Bình Ám Kim-Mê*15 Ám Kim Chùy*20 Lục Thao*25
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Cánh Thủy Thiên Chi Lệ (Vĩnh Viễn), Đá Chính Xác- Cam, Bình Ám Kim Mê*20, Ám Kim Chùy*30, Lục Thao*50.

Thu Thập Kẹo Mút

THỜI GIAN: 17/05 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Thu thập 50 Kẹo Mút nhận 01 Hộp Quà Thiếu Nhi
 • Thu thập 1000 Kẹo Mút nhận 01 Skin Triệu Vân-Thánh Kỵ Sĩ
 • Khi mở Hộp Quà Thiếu Nhi có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Kẹo Mút có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Kẹo Mút).

Hinh

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 17/05 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng.

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Mút.

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 21/05 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Kẹo Mút*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Kẹo Mút*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Kẹo Mút*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Kẹo Mút*5

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 17/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 18/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 19/05:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 20/05:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 21/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 22/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 23/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng.

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 17/05 - 20/05 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Kẹo Mút*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Kẹo Mút*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Kẹo Mút*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Kẹo Mút*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Kẹo Mút*20

Dùng Mã Lương-Gaffiti Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Mã Lương-Gaffiti thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy).

 • Dùng Skin Mã Lương-Gaffiti thắng 3 trận, tặng 100 Xu Rank, Kẹo Mút*5
 • Dùng Skin Mã Lương-Gaffiti thắng 6 trận , tặng 150 Xu Rank, Kẹo Mút*5
 • Dùng Skin Mã Lương-Gaffiti thắng 9 trận, tặng 200 Xu Rank, Kẹo Mút*10
 • Dùng Skin Mã Lương-Gaffiti thắng 12 trận, tặng 250 Xu Rank, Kẹo Mút*10
 • Dùng Skin Mã Lương-Gaffiti thắng 15 trận, tặng 300 Xu Rank, Kẹo Mút*20

7 Ngày Vui Vẻ

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập nhận thưởng.

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: 5 Túi Mảnh Tướng, Bình Bạch Kim*5, 500 Chiến Công.
 • Tích Lũy 2 Ngày Đăng Nhập: 5 Túi Mảnh Skin, Bạch Kim Chùy*5, 500 Chiến Công.
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: 200 Xu Rank, 200 Điểm Lôi Đài, 500 Chiến Công.
 • Tích Lũy 4 Ngày Đăng Nhập: 200 Võ Hồn, Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha - Kiếm Thần (1 Ngày), Hộp Quà Thiếu Nhi*1.
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Phiếu Quà*1, Bình Ám Kim*3, Hộp Quà Thiếu Nhi*1.
 • Tích Lũy 6 Ngày Đăng Nhập: Phiếu Quà*1, Ám Kim Chùy*3, Hộp Quà Thiếu Nhi*1
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Mảnh Tào Phi*10, Đá EXP-Cam*1, Hộp Quà Thiếu Nhi*1.

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 17/05 - 30/05

 • Mã Vân Lộc.

Shop Khuyến Mãi

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05

 • Văn Vô Mộng giảm 50% còn 1088 vàng
 • Tôn Thượng Hương giảm 50% còn 888 vàng
 • KingKong giảm 50% còn 1088 vàng
 • Chu Du giảm 50% còn 1088 vàng

Shop Khuyến Mãi

THỜI GIAN: 17/05 - 23/05

 • Văn Vô Mộng-Quỷ Cơ giảm 50% còn 1088 vàng
 • Tôn Thượng Hương-Đặc Nhiệm Thời Gian giảm 50% còn 888 vàng
 • Chu Du-Công Tước Lịch Lãm giảm 50% còn 1088 vàng
 • Trương Oanh Oanh-Nữ Hoàng Hải Tặc giảm 50% còn 1088 vàng