1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 15-3-2018

Tin tức |

Nạp 500K VNĐ Tặng Thêm 2500 Vàng

THỜI GIAN:  15/03 - 21/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VNĐ trở lên nhận thêm 100% Vàng, cụ thể nếu Chúa Công nạp đủ 500K VNĐ sẽ nhận vàng ở tất cả các mốc trong sự kiện, tổng cộng nhận được 2500 Vàng.

 • 50K VNĐ tặng 250 Vàng.
 • 100K VNĐ tặng 250 Vàng.
 • 150K VNĐ tặng 250 Vàng.
 • 200K VND tặng 250 Vàng.
 • 250K VNĐ tặng 250 Vàng.
 • 300K VNĐ tặng 250 Vàng.
 • 400K VNĐ tặng 250 Vàng.
 • 500K VNĐ tặng 250 Vàng

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 15/03 - 21/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Mảnh Tôn Quyền*5, Hoa Hồng*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5.
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Mảnh Tôn Quyền*5, Hoa Hồng*25, Bạch Kim Chùy*10, Lục Thao*10.
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*8 , Mảnh Tôn Quyền*10, Hoa Hồng*50, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Đá Vật Công Cam*1, Mảnh Tôn Quyền*10, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50.

Hinh

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 19/03 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Hoa Hồng*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Hồng*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Hồng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Hoa Hồng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Hoa Hồng*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Hoa Hồng*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 08/03 - 04/04 (28 ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng.

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Hoa Hồng

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN:  15/03 - 21/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG:Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 15/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3
 • 16/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Hồng*3
 • 17/03: Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 18/03:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Hồng*3
 • 19/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 20/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3
 • 21/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Hồng*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 15/03 - 21/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 15/03 - 21/03 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Hồng*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: Thời gian: 15/03 - 18/03 (4 Ngày)

NỘI DUNG:Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Trứng Vàng Năm Mới*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Trứng Vàng Năm Mới*20

CỬA HÀNG KHUYẾN MÃI (15/03 - 21/03/2018)

NỘI DUNG:

 • Tiểu Kiều- Siêu Sao giá 532,8 vàng
 • Tôn Kiên giá 652,8 vàng
 • Lăng Thống giá 532,8 vàng
 • Túi Quà Phan Phượng-Thượng Tướng giá 1354 vàng

Cửa Hàng Mở Bán 15/03

NỘI DUNG:

 • Phan Phượng giá 888 vàng
 • Phan Phượng-Thượng Tướng giá 466 vàng.