1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 14/09

Tin tức |

Nạp Đạt Mốc Tặng 50% Vàng

THỜI GIAN: 14/09 - 17/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng:

 • Nạp Mốc 100K tặng: 250 Vàng
 • Nạp Mốc 200K tặng: 500 Vàng
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1250 Vàng

 

Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 18/09 - 20/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

 

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 Thứ 2 Ngày 18/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Lồng Đèn*40.
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*20.
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*10.
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5.
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5.
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Lồng Đèn*5.
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Lồng Đèn*5.
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Lồng Đèn*5.

 

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN: 14/09 - 20/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 14/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 15/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 16/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 17/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 18/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 19/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 20/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 14/09 - 20/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính).
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính).

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

Hinh

THỜI GIAN: 14/09 - 20/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng, Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)

Thu Thập Lồng Đèn

THỜI GIAN: 07/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Lồng Đèn có thể đổi thưởng:

 • Thu thập 50 Lồng Đèn nhận 01 Hộp Quà Trung Thu
 • Thu thập 1000 Lồng Đèn nhận 01 Khung Avatar - King Kong Rừng Rậm (Vĩnh Viễn)
 • Khi mở Hộp Quà Trung Thu có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Lồng Đèn có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Lồng Đèn).

 

Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Trung Thu

 

THỜI GIAN: 07/09 - 17/09/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Chiến Công nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 17/09

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 80 Mảnh Tào Phi + 10 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Tào Phi.
 • Top 2: Đoàn Trưởng nhận 60 Mảnh Tào Phi + 7 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi.
 • Top 3: Đoàn Trưởng nhận 50 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi.
 • Top Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Tào Phi.
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Tào Phi + 2 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Tào Phi.

Quét Ải Nhận Thưởng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 04/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng 10 Lồng Đèn.

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.