1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 14/06 - 20/06/2018

Tin tức |

Vòng Quay May Mắn Tào Phi 

THỜI GIAN: 14/06 - 11/07

Nạp Đúng Mốc Tặng Mảnh Kiếm Quỷ

THỜI GIAN: 14/06 - 20/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 10 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 50K tặng: 125 Vàng + 2 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 20 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 100K tặng: 250 Vàng + 3 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 30 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 200K tặng: 500 Vàng + 5 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 50 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1250 Vàng + 8 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 100 Kẹo Mút
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 2500 Vàng + 10 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 30 Bình Ám Kim-Mê + 30 Ám Kim Chùy + 200 Kẹo Mút

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 14/06 - 20/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Mảnh Tôn Quyền*5, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Xu Rank*3000, Mảnh Tôn Quyền*10, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Skin Quan Vũ-Thanh Long Võ Thánh*1, Phiếu Quà*20 , Mảnh Tôn Quyền*10, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30

Hinh

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 14/06 - 20/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 14/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 15/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 16/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 17/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 18/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 19/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 20/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 18/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Kẹo Mút*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Kẹo Mút*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Kẹo Mút*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Kẹo Mút*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Kẹo Mút*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Kẹo Mút*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 14/06 - 20/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 14/06 - 20/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 14/06 - 20/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Mút

Tích Lũy Số Lần Cướp Tinh Nguyên

THỜI GIAN: 14/06 - 17/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần cướp tinh nguyên nhận thưởng

 • Tích lũy 5 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*100, Kẹo Mút*3
 • Tích lũy 10 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*200, Kẹo Mút*5
 • Tích lũy 20 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*300, Kẹo Mút*10
 • Tích lũy 30 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*500, Kẹo Mút*15
 • Tích lũy 50 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*1000, Kẹo Mút*20

Khuyến Mãi Skin

THỜI GIAN: 14/06- 20/06

 • Quách Gia-Phù Thủy Tập Sự giá 444 vàng
 • Gia Cát Lượng-Phù Thủy Tối Thượng giá 444 vàng
 • Triệu Vân-Thánh Kỵ Sĩ giá 333 vàng
 • Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm giá 444 vàng

 

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 14/06 - 27/06

 • Chiêu Mộ Danh Tướng Tôn Quyền: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng.

DỰ ĐOÁN WORLD CUP 2018 NHẬN MẢNH KIẾM QUỶ

THỜI GIAN: 14/06 - 17/07

NỘI DUNG:
 Trong thời gian hoạt động, cửa hàng khuyến mãi mở bán cờ các nước tham gia World Cup 2018 để Chúa Công tham gia dự đoán đội thắng - thua, giá bán 50 Vàng/cờ (Không giới hạn số lượng mua). 

Sau khi có kết quả trận đấu, sẽ có sự kiện đổi cờ nhận thưởng:

 • Cờ đội thắng*1 = Phiếu Quà*2 (Giới hạn đổi: 9999)
 • Cờ đội thắng*5 = Mảnh Kiếm Quỷ*1 (Giới hạn đổi: 80)
 • Cờ đội thua*1 = Phiếu Quà*1 (Giới hạn đổi: 9999)

Trường hợp 2 đội hòa nhau:

 • Cờ đội hòa*1 = Phiếu Quà*2 (Giới hạn đổi: 9999)

Lưu Ý:

 • Cờ chỉ bán trong vòng 24 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, khi trận đấu bắt đầu không thể mua cờ
 • Thời gian đổi quà: 10h00 sáng mỗi ngày có thể đổi quà, kéo dài trong vòng 24 tiếng (hết thời gian không thể đổi quà)