1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 12/10

Tin tức |

Mỗi Ngày Nạp 50K tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 12/10 - 15/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng.

 • Nạp 50K VND tặng: 250 Vàng, 200 Xu Rank, 500 Chiến Công, 03 Túi Mảnh Tướng, 10 Bí Đỏ.

Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 16/10 - 18/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

 

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 Thứ Hai Ngày 16/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Bí Đỏ*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Bí Đỏ*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Bí Đỏ*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Bí Đỏ*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Bí Đỏ*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Bí Đỏ*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Bí Đỏ*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Bí Đỏ*5

Quét Ải Nhận Thưởng

 

THỜI GIAN: 05/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng 10 Bí Đỏ.

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN: 12/10 - 18/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 12/10:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Bí Đỏ*3
 • 13/10:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Bí Đỏ*3
 • 14/10:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Bí Đỏ*3
 • 15/10:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Bí Đỏ*3
 • 16/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3
 • 17/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3
 • 18/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 12/10 - 18/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

Hinh

THỜI GIAN: 12/10 - 18/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính).
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng, Tướng*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính).

Tích Lũy Phá Trụ

Hinh

THỜI GIAN: 12/10 - 15/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy phá trụ đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy phá 5 trụ, tặng: Chiến Công*100, Bí Đỏ*3
 • Tích lũy diệt 10 Trụ, tặng: Chiến Công*200, Bí Đỏ*5
 • Tích lũy diệt 15 Trụ, tặng: Chiến Công*300, Bí Đỏ*10
 • Tích lũy diệt 20 trụ, tặng: Chiến Công*500, Bí Đỏ*15
 • Tích lũy diệt 30 trụ, tặng: Chiến Công*1000, Bí Đỏ*20

Cập Nhật IB Shop

 

THỜI GIAN: 05/10 - 11/10/2017

NỘI DUNG:

  • Quà Chiêu Mộ Văn Xú giá 68 Vàng.
  • Từ Hoảng-Vua Hải Tặc giá 888 Vàng.

 

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 10

 

THỜI GIAN: 01/10 - 31/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*1
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*2
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*5
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*10

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.