1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 12/07 - 18/07/2018

Tin tức |

Mở lại vòng quay may mắn Tào Hồng

THỜI GIAN: 12/07 - 08/08


Đua Top Rank

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tiến hành Đua Top Rank Liên server. Sau khi kết thúc đua top, tổng kết và phát thưởng cho Top 100 dựa vào BXH Rank Liên Server.

 • Top 1: 2000 Vàng
 • Top 2-3: 1500 Vàng
 • Top 4-10: 1000 Vàng
 • Top 11-20: 500 Vàng
 • Top 21-50: 250 Vàng
 • Top 51-100: 100 Vàng

Nạp 100K Mỗi Ngày Tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 100K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng

 • Nạp 100K VND tặng: 500 Vàng, 5 Phiếu Quà, 500 Xu Rank, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 20K VND, tặng : Phiếu Quà*2, Xu Rank*100, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*20
 • Tích lũy nạp 50K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Xu Rank*250, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Cúp Vàng*30
 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Thẻ Đổi Thanh HP, Xu Rank*500, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Cúp Vàng*50
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Thẻ Đổi Khung Avatar, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*15, Ám Kim Chùy*15, Cúp Vàng*100
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Thẻ Đổi Hồi Thành, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Cúp Vàng*150
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Cánh Thủy Thiên Chi Lệ*1, Đá Kháng Bạo - Cam, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Cúp Vàng*200

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Cúp Vàng*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Cúp Vàng*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Cúp Vàng*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Hoàng Trung-Trọc Nhật Xạ Thủ*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Cúp Vàng*100Shop Hiệu Ứng

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, sử dụng Thẻ Đổi Thanh HP, Thẻ Đổi Hiệu Ứng, Thẻ Đổi Khung Avatar để đổi quà

 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Lễ Tình Nhân Ngọt Ngào*1

Thu Thập Mảnh Skin

THỜI GIAN: 19/04/2018 - 11/07/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng

 • Thu Thập 150 Mảnh Skin đổi 01 Skin Mã Siêu-Chiến Binh Sparta


Thu Thập Mảnh Tướng

THỜI GIAN: 19/04/2018 - 11/07/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Chu Thương, Tả Từ, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Linh Âm, Cao Thuận
 • Rương Kho Báu sẽ x5 tỷ lệ tướng Chu Thương (Tỷ lệ ra Tướng Chu Thương sẽ cao hơn những tướng khác)


Chung Kết World Cup - Thắng Rank Nhận Quà

THỜI GIAN: 12/07 - 15/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Thắng 1 trận Rank 5vs5, tặng: Tào Hồng (1 Ngày)*1, Phiếu Quà*1, 100 Xu Rank, Cúp Vàng*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 5 trận Rank 5vs5, tặng: Linh Âm-Như Ý (1 Ngày)*1, Phiếu Quà*1, 100 Xu Rank, Cúp Vàng*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 10 trận Rank 5vs5, tặng: Tào Chương-Cát Tường (1 Ngày)*1, Phiếu Quà*1, 300 Xu Rank, Cúp Vàng*10, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 20 trận Rank 5vs5, tặng: Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm (1 Ngày)*1, Phiếu Quà*2, 500 Xu Rank, Cúp Vàng*15, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 30 trận Rank 5vs5, tặng: Tinh Linh Mê Hoặc (1 Ngày), Phiếu Quà*3, 1000 Xu Rank, Cúp Vàng*20, Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1


Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 12/07 - 15/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Cúp Vàng

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 16/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Cúp Vàng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Cúp Vàng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Cúp Vàng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Cúp Vàng*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Cúp Vàng*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Cúp Vàng*40

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 12/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 13/07:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Cúp Vàng*3
 • 14/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 15/07:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Cúp Vàng*3
 • 16/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 17/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3
 • 18/07:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Cúp Vàng*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Cúp Vàng*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Cúp Vàng*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Cúp Vàng*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Cúp Vàng*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Cúp Vàng*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Cúp Vàng*20

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 12/07 - 25/07

 • Chiêu Mộ Danh Tướng Linh Âm: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng.