1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 10/08 - 16/08

Tin tức |

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 10/08 - 16/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Mảnh Tào Nhân*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*10, Lục Thao*5

Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Thanh HP Huyền Minh Ma Khí (Vĩnh Viễn), Mảnh Tào Nhân*10, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*25, Lục Thao*10

Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Khung Avatar Huyền Minh Ma Khí (Vĩnh Viễn), Mảnh Tào Nhân*15, Ám Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*50, Lục Thao*25

Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Hồi Thành Huyền Minh Ma Khí (Vĩnh Viễn), Mảnh Tào Nhân*20, Ám Kim Chùy*10, Huy Chương Chiến Công*100, Lục Thao*50

Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Skin Đổng Trác-Chúa Tể Hủy Diệt (Vĩnh viễn), Đá Kháng Bạo-Cam*1, Mảnh Tào Nhân*30, Ám Kim Chùy*20, Lục Thao*100

   

  Thu Thập Huy Chương Chiến Công

  THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

  NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Huy Chương Chiến Công có thể đổi thưởng:

  - Thu thập 50 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Hộp Quà Chiến Công

  - Thu thập 1000 Huy Chương Chiến Công nhận 01 Skin Chân Mật - Long Kiếm Sư

  * Khi mở Hộp Quà Chiến Công có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

  100 Chiến Công

  1 Lục Thao

  1 Mảnh Tướng

  1 Mảnh Skin

  5 Mảnh Tướng

  5 Mảnh Skin

  Lưu Ý: Huy Chương Chiến Công có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Huy Chương Chiến Công).

   

  Tích Lũy Đăng Nhập Mừng Pro League 3

  THỜI GIAN: 27/07 - 31/08

  NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

  Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: 10 Vàng

  Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Mã Vân Lộc (1 Ngày)

  Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: 20 Vàng

  Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)

  Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: 50 Vàng

  Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Chu Thương (1 Ngày)

  Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: 100 Vàng

  Quét Ải Mỗi Ngày Nhận Thưởng

  Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

  THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

  NỘI DUNG:

  • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần, nhận: 10 Huy Chương Chiến Công

  Thu Thập Mảnh Tướng

  Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

  THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

  NỘI DUNG: Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng

  • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Chu Du, Tào Nhân, Văn Xú, Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Mã Vân Lộc, Tả Từ
  • Rương Kho Báu Tháng 8 sẽ x5 tỷ lệ tướng Chu Du (Tỷ lệ ra Tướng Chu Du sẽ cao hơn những tướng khác)

  Thu Thập Mảnh Skin

  Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

  THỜI GIAN: 10/08 - 06/09

  NỘI DUNG: Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 skin Triệu Vân-Thánh Kỵ Sĩ

  Đăng Nhập Nhận Thưởng

  THỜI GIAN: 10/08 - 16/08

  Hinh

  NỘI DUNG:

  Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

  • 10/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
  • 11/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
  • 12/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 13/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 14/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 15/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 16/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3

  Lưu Ý

  • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
  • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
  • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

  THẮNG THI ĐẤU 3V3

  THỜI GIAN: 10/08 - 16/08

  Hinh

  NỘI DUNG:

  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3
  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 6 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3

  THẮNG THI ĐẤU 5V5

  THỜI GIAN: 10/08 - 16/08

  Hinh

  NỘI DUNG:

  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3
  • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công *3

  Cập Nhật IB Shop

  THỜI GIAN: Từ 10/08

  Hinh

  NỘI DUNG: Mã Lương được bán với giá: 1088 Vàng hoặc 69999 Chiến Công

   Quà Chiêu mộ Tả Từ: 68 Vàng.

  Mở Ngẫu nhiên nhận được:

  - Tướng Tả Từ

  - Mảnh Tả Từ

  - Thẻ Trải Nghiệm Tả Từ

  - Chiến Công

  - Vàng