1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 10/05/2018

Tin tức |

Mỗi Ngày Nạp 50K tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 10/05 - 16/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng.

 • Nạp 50K VND tặng: 250 Vàng, 3 Phiếu Quà, 200 Xu Rank, 500 Chiến Công, 10 Sao Chiến Thắng.

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 10/05 - 16/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Mảnh Tôn Quyền*5, Sao Chiến Thắng*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Mảnh Tôn Quyền*5, Sao Chiến Thắng*25, Bạch Kim Chùy*10, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*8 , Mảnh Tôn Quyền*10, Sao Chiến Thắng*50, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Đá Vật Công-Cam*1, Mảnh Tôn Quyền*10, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50

Hinh

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 14/05 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Sao Chiến Thắng*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Sao Chiến Thắng*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Sao Chiến Thắng*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Sao Chiến Thắng*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 05/04 - 16/05

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Sao Chiến Thắng

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 10/05 - 16/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 10/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Sao Chiến Thắng*3
 • 11/05:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Sao Chiến Thắng*3
 • 12/05 : Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 13/05 : Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 14/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 15/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 16/05:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 10/05 - 16/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng.

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính).

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 10/05 - 16/05 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 10/05 - 13/05 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Sao Chiến Thắng*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Sao Chiến Thắng*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Sao Chiến Thắng*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Sao Chiến Thắng*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Sao Chiến Thắng*20

Shop Khuyến Mãi

THỜI GIAN: 10/05-13/05

 • Thái Văn Cơ-Cổ Phong giảm giá còn 308 vàng
 • Hoàng Cái-Gấu Teddy giảm giá còn 309 vàng
 • Hứa Chử-Hứa Sở Sở giảm giá còn 444 vàng
 • Điêu Thuyền-Lolita Nữ Hầu giảm giá còn 333 vàng
 • Vương Nguyên Cơ-Tiệc Bể Bơi giảm giá còn 333 vàng

Cửa Hàng Mở bán

THỜI GIAN: 10/05-16/05