1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 09/11

Tin tức |

Tiêu Vàng Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 09/11 - 13/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 50 Tiêu Vàng nhiều nhất sẽ được hoàn trả vàng (Săn thưởng không tính tiêu vàng). Trường hợp số vàng tiêu bằng nhau, người chơi nào đạt mốc tiêu đầu tiên xếp hạng cao hơn. BXH tiêu vàng sẽ cập nhật mỗi ngày lúc 12h00 tại fanpage.

 • Top 1: Hoàn trả 30% Vàng đã tiêu trong thời gian sự kiện + Skin Tào Tháo-Bá Tước Dracula
 • Top 2-3: Hoàn trả 25% Vàng đã tiêu trong thời gian sự kiện
 • Top 4-10: Hoàn trả 20% Vàng đã tiêu trong thời gian sự kiện
 • Top 11-20: Hoàn trả 15% Vàng đã tiêu trong thời gian sự kiện
 • Top 21-50: Hoàn trả 10% Vàng đã tiêu trong thời gian sự kiện

 

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 09/11 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Xu Rank*500, Đá Tăng Sao Chu Du*5, Bạch Kim Chùy*5, Hoa Tri Ân*10, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Xu Rank*1000, Đá Tăng Sao Chu Du*10, Bạch Kim Chùy*5, Hoa Tri Ân*25, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Xu Rank*2000, Đá Tăng Sao Chu Du*15, Ám Kim Chùy*5, Hoa Tri Ân*50, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Trang Sức Angry Bird-Blue, Đá Tăng Sao Chu Du*20, Hoa Tri Ân*100, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*50
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Skin Quan Vũ - Thanh Long Võ Thánh, Đá Kháng Bạo-Cam, Đá Tăng Sao Chu Du*30, Ám Kim Chùy*20, Lục Thao*100

 

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

Hinh

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 13/11/2017 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Hoa Tri Ân*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Tri Ân*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Tri Ân*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Tri Ân*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Tri Ân*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Hoa Tri Ân*5
 • VIP 1-3:Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Bí Đỏ*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Hoa Tri Ân*5

Quét Ải Nhận Thưởng

Hinh

THỜI GIAN: 02/11 - 30/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần , nhận: 10 Hoa Tri Ân

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 09/11 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

  • 09/11:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Tri Ân*3
  • 10/11:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Tri Ân*3
  • 11/11:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Tri Ân*3
  • 12/11:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Tri Ân*3
  • 13/11:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Tri Ân*3
  • 14/11:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Tri Ân*3
  • 15/11:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Tri Ân*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 09/11 - 15/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 09/11 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Số Lần Diệt/Trợ Diệt Tướng

 

THỜI GIAN: 09/11 - 12/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần diệt/trợ tướng

 • Tích lũy 50 lần diệt/trợ diệt tướng, tặng: Chiến Công*100, Hoa Tri Ân*3
 • Tích lũy 100 lần diệt/trợ diệt tướng, tặng: Chiến Công*200, Hoa Tri Ân*5
 • Tích lũy 200 lần diệt/trợ diệt tướng, tặng: Chiến Công*300, Hoa Tri Ân*10
 • Tích lũy 300 lần diệt/trợ diệt tướng, tặng: Chiến Công*500, Hoa Tri Ân*15
 • Tích lũy 500 lần diệt/trợ diệt tướng, tặng: Chiến Công*1000, Hoa Tri Ân*20

Cập Nhật IB Shop

 

THỜI GIAN: 09/11-15/11/2017

NỘI DUNG:

  • Quà Chiêu Mộ Mã Vân Lộc giá 68 Vàng.
  • Quà Skin Bộ Âm Nhạc giá 2017 Vàng.
  • Quà Skin Bộ Võ Sĩ giá 2888 Vàng

 

Thu Thập Hoa Tri Ân

THỜI GIAN: 02/11 - 29/11/2017

NỘI DUNG: Thu thập Hoa Tri Ân đổi thưởng. Tỷ lệ rơi Hoa Tri Ân: Ải thường: 1-7 (Rất thấp), 8-9 (thấp), 10 (Bình thường). Ải Tinh Anh: 1-7 (Thấp), 8-9 (Cao), 10 (Rất cao). Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Tri Ân nhận Mảnh Tào Phi, Áo Thun 3Q 360mobi (02/11 - 12/11)

 • Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Hoa Tri Ân có thể đổi thưởng:
  • Thu thập 50 Hoa Tri Ân nhận 01 Hộp Quà Tri Ân
  • Thu thập 1000 Hoa Tri Ân nhận 01 skin Vương Nguyên Cơ-Tiệc Bãi Biển (Vĩnh viễn)
 • Khi mở Hộp Quà Tri Ân có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Hoa Tri Ân có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Hoa Tri Ân).

 

Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Tri Ân

 

THỜI GIAN: 02/11 - 12/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Tri Ân nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 12/11

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 80 Mảnh Tào Phi + 10 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Tào Phi
 • Top 2: Đoàn Trưởng nhận 60 Mảnh Tào Phi + 7 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi
 • Top 3: Đoàn Trưởng nhận 50 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi
 • Top Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Tào Phi
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Tào Phi + 2 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Tào Phi

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 11

 

THỜI GIAN: 01/11 - 30/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*100
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*200
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*500
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*1000

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.