1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 09/08 - 15/08/2018

Tin tức |

Ra Mắt Vòng Quay May Mắn Lạc Tiến

THỜI GIAN: 09/08 - 05/09

Nạp Đúng Mốc Tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó.

 • Nạp Mốc 20K tặng: 100 Vàng
 • Nạp Mốc 50K tặng: 250 Vàng
 • Nạp Mốc 100K tặng: 500 Vàng
 • Nạp Mốc 200K tặng: 1000 Vàng
 • Nạp Mốc 500K tặng: 2500 Vàng
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 5000 Vàng

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Vỏ Sò*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Vỏ Sò*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Vỏ Sò*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Vỏ Sò*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Mảnh Lữ Kha-Kiếm Quỷ*8, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Vỏ Sò*100
 • Tích lũy tiêu 10000 Vàng, tặng: Thái Văn Cơ-Vĩnh Phúc Đồng Tâm*1, Phiếu Quà*20, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Vỏ Sò*200

Sự Kiện Báu Vật Đại Dương

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Hộp Ngọc Trai

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng + 50 Bạc = 10 Vỏ Sò (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Vỏ Sò = 1 Hộp Ngọc Trai (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Hộp Ngọc Trai (giới hạn 9999)
 • 25 Mảnh Skin = 1 Hộp Ngọc Trai (giới hạn 50)
 • 25 Mảnh Tướng = 1 Hộp Ngọc Trai (giới hạn 50)

Rung Tiền Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Vỏ Sò
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Vỏ Sò
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Vỏ Sò
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Vỏ Sò

Khiêu Chiến Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Vỏ Sò
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Vỏ Sò
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Vỏ Sò
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Vỏ Sò
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Vỏ Sò

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 09/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
 • 10/08:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Vỏ Sò*3
 • 11/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
 • 12/08:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Vỏ Sò*3
 • 13/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
 • 14/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3
 • 15/08:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Vỏ Sò*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 13/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Vỏ Sò*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Vỏ Sò*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Vỏ Sò*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Vỏ Sò*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Vỏ Sò*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Vỏ Sò*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Vỏ Sò*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Vỏ Sò*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Vỏ Sò*3 (chiến thắng mới được tính)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 09/08 - 15/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Vỏ Sò

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 09/08 - 12/08

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Vỏ Sò*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Vỏ Sò*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Vỏ Sò*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Vỏ Sò*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Vỏ Sò*20

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 09/08 - 22/08

 • Chiêu Mộ Danh Tướng Mã Vân Lộc: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng