1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 08/02/2018

Tin tức |

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN:  08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 50K, tặng : Phiếu Quà*5, Hộp Quà Xuân 2018*1, Trứng Vàng Năm Mới*25, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5
 • Tích lũy nạp 100K, tặng : Thanh HP Tâm Tâm Tương Ấn*1, Hộp Quà Xuân 2018*2, Trứng Vàng Năm Mới*50, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10
 • Tích lũy nạp 200K, tặng : Hồi Thành Sân Khấu Sắc Màu*1, Mảnh Tào Tháo*5, Hộp Quà Xuân 2018*3, Trứng Vàng Năm Mới*100, Ám Kim Chùy*15
 • Tích lũy nạp 500K, tặng : Khung Avatar Tình Nhân Ngọt Ngào*1, Mảnh Tào Tháo*10 , Hộp Quà Xuân 2018*5, Trứng Vàng Năm Mới*150, Ám Kim Chùy*20
 • Tích lũy nạp 1 Triệu, tặng : Cánh Thủy Thiên Chi Lệ*1, Mảnh Tào Tháo*10, Hộp Quà Xuân 2018*10, Trứng Vàng Năm Mới*200, Ám Kim Chùy*25

 

Sự Kiện Mừng Năm Mới 2018

THỜI GIAN: 08/02 - 24/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng vật phẩm đổi thưởng Hộp Quà Xuân 2018

 • 500 Chiến Công + 500.000 Đồng + 50 Bạc = 10 Trứng Vàng Năm Mới (giới hạn 100)
 • 2.000 Chiến Công + 200.000 Đồng + 200 Xu Rank + 200 Trứng Vàng Năm Mới = 1 Hộp Quà Xuân 2018 (giới hạn 100)
 • 50 Chiến Công + 50.000 Đồng + 50 Vàng = 1 Hộp Quà Xuân 2018 (giới hạn 999)
 • 25 Mảnh Skin = 1 Hộp Quà Xuân 2018 (giới hạn 50)
 • 25 Mảnh Tướng = 1 Hộp Quà Xuân 2018 (giới hạn 50)

Hinh

Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Xuân 2018

THỜI GIAN: 08/02 - 24/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Xuân 2018 nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 24/02

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 2: Đoàn Trưởng nhận 30 Mảnh Kiếm Quỷ + 7 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 3: Đoàn Trưởng nhận 30 Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Kiếm Quỷ + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Kiếm Quỷ
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 10 Mảnh Kiếm Quỷ + 2 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Kiếm Quỷ

 

Đua Top Cá Nhân Sở Hữu Hộp Quà Xuân 2018

THỜI GIAN:  08/02 - 24/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 20 Chúa Công có số lượng sở hữu Hộp Quà Xuân 2018 nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 24/02

 • Top 1: Cánh Thổ Quỷ Môn Quan, Cánh Thiên Nhiên Tươi Đẹp, 80 Mảnh Kiếm Quỷ, Skin Tào Tháo-Bá Tước Dracula + 50K Vàng
 • Top 2-3: Cánh Thiên Nhiên Tươi Đẹp, 60 Mảnh Kiếm Quỷ, Skin Tào Tháo-Dracula
 • Top 4-6: Cánh Thiên Nhiên Tươi Đẹp, 40 Mảnh Kiếm Quỷ, Skin Tào Tháo-Dracula
 • Top 7-10: Cánh Thiên nhiên Tươi Đẹp, 30 Mảnh Kiếm Quỷ, Skin Tào Tháo-Dracula
 • Top 11-20: Cánh Thiên Nhiên Tươi Đẹp, 20 Mảnh Kiếm Quỷ

 

Rung Tiền Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 08/02 - 24/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy số lần Rung Tiền nhận được thưởng (tính năng Cây Rung Tiền)

 • Tích Lũy Rung Tiền 5 Lần tặng: 50.000 Đồng + 5 Trứng Vàng Năm Mới
 • Tích Lũy Rung Tiền 10 Lần tặng: 300.000 Đồng + 10 Trứng Vàng Năm Mới
 • Tích Lũy Rung Tiền 15 Lần tặng: 600.000 Đồng + 15 Trứng Vàng Năm Mới
 • Tích Lũy Rung Tiền 20 Lần tặng: 1.000.000 Đồng + 20 Trứng Vàng Năm Mới

 

Khiêu Chiến Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 08/02 - 24/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đạt yêu cầu nhận thưởng:

 • Thắng 3 trận 3vs3: 10 Trứng Vàng Năm Mới
 • Thắng 6 trận 3vs3: 10 Trứng Vàng Năm Mới
 • Thắng 5 Trận Rank: tặng: 10 Trứng Vàng Năm Mới
 • Chiêu Mộ Thường 100 Lần: 10 Trứng Vàng Năm Mới
 • Khiêu Chiến Lôi Đài 10 Lần: 10 Trứng Vàng Năm Mới

 

Thu Thập Trứng Vàng Năm Mới

THỜI GIAN: 08/02 - 07/03/2018

NỘI DUNG: Thu thập Trứng Vàng Năm Mới đổi thưởng. Tỷ lệ rơi Trứng Vàng Năm Mới: Ải thường: 1-7 (Rất thấp), 8-9 (thấp), 10 (Bình thường). Ải Tinh Anh: 1-7 (Thấp), 8-9 (Cao), 10 (Rất cao). Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Trứng Vàng Năm Mới có thể đổi thưởng:

 • Thu thập 50 Trứng Vàng Năm Mới nhận 01 Hộp Quà Nguyên Đán
 • Thu thập 1000 Trứng Vàng Năm Mới nhận 01 Khung Avatar Vạn Sự Như Ý (Vĩnh Viễn)

* Khi mở Hộp Quà Xuân 2018 có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

 • 100 Chiến Công
 • 1 Lục Thao
 • 1 Mảnh Tướng
 • 1 Mảnh Skin
 • 5 Mảnh Tướng
 • 5 Mảnh Skin

Cửa Hàng:

Shop Danh Tướng (Từ 08/02 - 21/02/2018)

NỘI DUNG:

 • Tướng Lữ Kha-Kiếm Thần  giá 1 lần 48 Vàng; giá 10 lần 428 vàng

Cửa Hàng Khuyến Mãi

 • Quà Chiêu Mộ Linh Âm giá 68 (10 túi / ngày)
 • Quà Chiêu Mộ Linh Âm giá 100 (không giới hạn)

Cửa Hàng Khuyến Mãi

 • Tào Chương giá 466

08/02/2018 Cập Nhật Shop Rank:

 • Khung Thần Thoại 2 giá 15000 xu Rank
 • Khung Thần Thoại 3 giá 15000 xu Rank

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN:  08/02 - 07/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Trứng Vàng Năm Mới

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 12/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Trứng Vàng Năm Mới*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Trứng Vàng Năm Mới*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Trứng Vàng Năm Mới*5

Phúc Lợi VIP Valentine

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Mảnh Tôn Quyền*10, Đá EXP-Cam*5, Hộp Quà Xuân 2018*5
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Mảnh Tôn Quyền*10, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Xuân 2018*3
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Mảnh Tôn Quyền*7, Đá EXP-Tím*5, Hộp Quà Xuân 2018*2
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Mảnh Tôn Quyền*5, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Xuân 2018*1
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*3, Hộp Quà Nguyên Đán*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Mảnh Tôn Quyền*3, Đá EXP-Tím*2, Hộp Quà Nguyên Đán*3
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*10, Hộp Quà Nguyên Đán*2
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mảnh Tôn Quyền*2, Đá EXP-Lam*5, Hộp Quà Nguyên Đán*1

Quà Tặng Mừng Ngày Lễ Tình Nhân

THỜI GIAN: 00h00 - 23h59 Ngày 12/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game nhận thưởng, phần thưởng được gửi qua thư

 • Ngày 12/02: Hộp Quà Xuân 2018*1, 142 Bạc, Chiến Công*1402, Trứng Vàng Năm Mới*10, Thẻ Thử Nghiệm Tả Từ (1 Ngày)00
 • Ngày 13/02 : Hộp Quà Xuân 2018*1, 142 Bạc, Chiến Công*1402, Trứng Vàng Năm Mới*10, Thẻ Thử Nghiệm Chu Thương (1 Ngày)
 • Ngày 14/02: Hộp Quà Xuân 2018*1, 142 Bạc, Chiến Công*1402, Trứng Vàng Năm Mới*10, Thẻ Thử Nghiệm Chu Du (1 Ngày)

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 08/02:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 09/02:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 10/02:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 11/02:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 12/02:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 13/02:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 14/02:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Trứng Vàng Năm Mới*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

Dùng Tào Phi Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Tào Chương-Cát Tường thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Tào Phi thắng 3 trận, tặng 100 Xu Rank, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Dùng Tào Phi thắng 6 trận , tặng 150 Xu Rank, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Dùng Tào Phi thắng 9 trận, tặng 200 Xu Rank, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Dùng Tào Phi thắng 12 trận, tặng 250 Xu Rank, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Dùng Tào Phi thắng 15 trận, tặng 300 Xu Rank, Trứng Vàng Năm Mới*20

Dùng Linh Âm-Như Ý Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Linh Âm-Như Ý thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Linh Âm-Như Ý thắng 3 trận, tặng 100 Tiền Lôi Đài, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Dùng Skin Linh Âm-Như Ý thắng 6 trận , tặng 150 Tiền Lôi Đài, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Dùng Skin Linh Âm-Như Ý thắng 9 trận, tặng 200 Tiền Lôi Đài, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Dùng Skin Linh Âm-Như Ý thắng 12 trận, tặng 250 Tiền Lôi Đài, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Dùng Skin Linh Âm-Như Ý thắng 15 trận, tặng 300 Tiền Lôi Đài, Trứng Vàng Năm Mới*20

Dùng Tào Chương-Cát Tường Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Tào Chương-Cát Tường thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Tào Chương-Cát Tường thắng 3 trận, tặng 100 Võ Hồn, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Dùng Skin Tào Chương-Cát Tường thắng 6 trận , tặng 150 Võ Hồn, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Dùng Skin Tào Chương-Cát Tường thắng 9 trận, tặng 200 Võ Hồn, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Dùng Skin Tào Chương-Cát Tường thắng 12 trận, tặng 250 Võ Hồn, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Dùng Skin Tào Chương-Cát Tường thắng 15 trận, tặng 300 Võ Hồn, Trứng Vàng Năm Mới*20

Mừng Năm Mới - Tích Lũy Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 08/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập nhận thưởng

 • Tích Lũy 1 Ngày Đăng Nhập: 500 Chiến Công, Túi Mảnh Tướng*3, Túi Mảnh Skin*3
 • Tích Lũy 2 Ngày Đăng Nhập: Bạc*200, 500 Chiến Công, Võ Hồn*200
 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha - Kiếm Thần (1 Ngày), Tiền Lôi Đài*200, Bình Bạch Kim*3
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Phiếu Quà*1, Xu Rank*200, Bạch Kim Chùy*3
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha - Kiếm Quỷ (1 Ngày), Bình Bạch Kim*5, Hộp Quà Xuân 2018*1
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Phiếu Quà*2, Bạch Kim Chùy*5, Hộp Quà Xuân 2018*1
 • Tích Lũy 12 Ngày Đăng Nhập: Phiếu Quà*3, Bình Ám Kim*5, Hộp Quà Xuân 2018*1
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Tào Chương-Vua Sư Tử (Vĩnh viễn), Ám Kim Chùy*5, Hộp Quà Xuân 2018*1

Lễ Tình Nhân Ngọt Ngào

THỜI GIAN: 12/02 - 14/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động sử dụng Skin thắng thi đấu nhận thưởng

 • Dùng Skin Chu Du-Công Tước Lịch Lãm thắng 3 trận tặng 50 Vàng
 • Dùng Skin Tiểu Kiều-Tiểu Thư Ngọt Ngào thắng 3 trận tặng 50 Vàng
 • Dùng Skin Tôn Thượng Hương-Đặc Nhiệm Thời Gian thắng 3 trận tặng 50 Vàng
 • Dùng Skin Lưu Bị-Đặc Nhiệm Thời Gian thắng 3 trận tặng 50 Vàng