1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 07/06/2018

Tin tức |

Nạp 500K VNĐ Tặng Thêm 100% Vàng

THỜI GIAN: 07/06 - 13/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó. Ví dụ nếu bạn nạp 100K bạn sẽ nhận thêm 600 Vàng từ sự kiện này.

 • 50K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 100K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 150K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 200K VND tặng 250 Vàng
 • 250K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 300K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 400K VNĐ tặng 500 Vàng
 • 500K VNĐ tặng 500 Vàng

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 07/06 - 13/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Mảnh Chu Thương*5, Kẹo mút*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Mảnh Chu Thương*5, Kẹo mút*25, Bạch Kim Chùy*10, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*8 , Mảnh Chu Thương*10, Kẹo mút*50, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Đá Vật Công-Cam*1, Mảnh Chu Thương*10, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50

Hinh

Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 07/06 - 09/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy).

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 17/05 - 27/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng.

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Kẹo Mút

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 07/06 - 13/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 07/06: Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 08/06: Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 09/06: Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 10/06: Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 11/06: Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 12/06: Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 13/06: Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 07/06 - 13/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 07/06 - 13/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 07/06 - 10/06

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Kẹo mút*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Kẹo mút*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Kẹo mút*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Kẹo mút*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Kẹo mút*20

Khuyến Mãi Skin

THỜI GIAN: 07/06 - 13/06

 

Cửa Hàng Mở Bán

THỜI GIAN: 07/06 - 13/06