1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 06/09 - 12/09/2018

Tin tức |

Vòng Quay May Mắn Tào Tháo

THỜI GIAN: 06/09 - 10/10

Nạp Đúng Mốc Tặng Mảnh Kiếm Quỷ

THỜI GIAN: 06/09 - 12/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 10 Huy Chương Chiến Công
 • Nạp Mốc 50K tặng: 125 Vàng + 2 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 20 Huy Chương Chiến Công
 • Nạp Mốc 100K tặng: 250 Vàng + 3 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 30 Huy Chương Chiến Công
 • Nạp Mốc 200K tặng: 500 Vàng + 5 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 50 Huy Chương Chiến Công
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1250 Vàng + 8 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 100 Huy Chương Chiến Công
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 2500 Vàng + 10 Mảnh Mảnh Kiếm Quỷ + 30 Bình Ám Kim-Mê + 30 Ám Kim Chùy + 200 Huy Chương Chiến Công

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 06/09 - 12/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Huy Chương Chiến Công*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Huy Chương Chiến Công*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Văn Ương-Sơn Anh Võ Sĩ*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Huy Chương Chiến Công*100

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 06/09 - 12/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

  • 06/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
  • 07/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Huy Chương Chiến Công*3
  • 08/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 09/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 10/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 11/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3
  • 12/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Huy Chương Chiến Công*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 10/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn

   • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Huy Chương Chiến Công*5
   • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Huy Chương Chiến Công*5
   • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Huy Chương Chiến Công*5
   • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
   • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Huy Chương Chiến Công*5
   • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*10
   • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Huy Chương Chiến Công*20
   • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Huy Chương Chiến Công*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 06/09 - 12/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

   • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
   • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 06/09 - 12/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

   • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
   • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 06/09 - 12/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

   • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Huy Chương Chiến Công

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 06/09 - 09/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

   • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Huy Chương Chiến Công*3
   • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Huy Chương Chiến Công*5
   • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Huy Chương Chiến Công*10
   • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Huy Chương Chiến Công*15
   • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Huy Chương Chiến Công*20

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN: 06/09 - 19/09

   • Chiêu Mộ Danh Tướng Cao Thuận: 1 lần 48 vàng, 10 lần 428 vàng