1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 05/10

Tin tức |

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 05/10 - 11/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng trong game đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và tất cả phần thưởng ở các mốc thấp hơn. Tính năng săn thưởng không tính tiêu vàng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Đá Tăng Sao Chu Du*5, Bí Đỏ*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Đá Tăng Sao Chu Du*10, Bí Đỏ*25, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5,Đá Tăng Sao Chu Du*15, Bí đỏ*50, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Đá Pháp Cường-Cam*1, Đá Tăng Sao Chu Du*20, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50

 

Thu Thập Bí Đỏ

THỜI GIAN: 05/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Bí Đỏ có thể đổi thưởng:

 • Thu thập 50 Bí Đỏ nhận 01 Hộp Quà Halloween
 • Thu thập 1000 Bí Đỏ nhận 01 skin Tư Mã Ý - U Minh Công Chúa
 • Khi mở Hộp Quà Halloween có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Bí Đỏ có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Bí Đỏ).

 

Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Halloween

 

THỜI GIAN: 05/10 - 15/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Halloween nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 15/10

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 80 Mảnh Tào Phi + 10 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Tào Phi.
 • Top 2: Đoàn Trưởng nhận 60 Mảnh Tào Phi + 7 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi.
 • Top 3: Đoàn Trưởng nhận 50 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi.
 • Top Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Tào Phi.
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Tào Phi + 2 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Tào Phi.

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 05/10 - 01/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng 10 Bí Đỏ.

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

 

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 Thứ Hai Ngày 09/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Bí Đỏ*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Bí Đỏ*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Bí Đỏ*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Bí Đỏ*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Bí Đỏ*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Bí Đỏ*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Bí Đỏ*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Bí Đỏ*5

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN: 05/10 - 11/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 05/10:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Bí Đỏ*3
 • 06/10:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Bí Đỏ*3
 • 07/10:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Bí Đỏ*3
 • 08/10:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Bí Đỏ*3
 • 09/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3
 • 10/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3
 • 11/10:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Bí Đỏ*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 05/10 - 11/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Huy Chương Chiến Công*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

Hinh

THỜI GIAN: 05/10 - 11/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Bí Đỏ*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

Hinh

THỜI GIAN: 05/10 - 08/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 20 lính, tặng: Chiến Công*100, Bí Đỏ*3
 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*200, Bí Đỏ*5
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*300, Bí Đỏ*10
 • Tích lũy diệt 150 lính, tặng: Chiến Công*500, Bí Đỏ*15
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*1000, Bí Đỏ*20

Cập Nhật IB Shop

 

THỜI GIAN: 05/10 - 11/10/2017

NỘI DUNG:

  • Túi Quà Hoa Hảo Nguyệt Viên (Hoàng Nguyệt Anh-An Khang, Gia Cát Lượng-Thịnh Vượng) giá 1788 Vàng.
  • Chu Thái giá 1088 Vàng hoặc 69999 Chiến Công.

 

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 10

 

THỜI GIAN: 01/10 - 31/10/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*1
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Linh Âm (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*2
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*5
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Túi Mảnh Skin*10

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.