1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện tuần 05/04/2018

Tin tức |

Mỗi Ngày Nạp 500K tặng thêm 2500Vàng

THỜI GIAN: 05/04 - 11/04

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VNĐ trở lên nhận thêm 100% Vàng, cụ thể nếu Chúa Công nạp đủ 500K VNĐ sẽ nhận vàng ở tất cả các mốc trong sự kiện, tổng cộng nhận được 2500 Vàng

 • Nạp 50K VNĐ tặng 250 Vàng.
 • Nạp 150K VNĐ tặng 250 Vàng
 • Nạp 200K VND tặng 250 Vàng
 • Nạp 250K VNĐ tặng 250 Vàng
 • Nạp 300K VNĐ tặng 250 Vàng
 • Nạp 400K VNĐ tặng 500 Vàng
 • Nạp 500K VNĐ tặng 500 Vàng

Thu Thập Sao Chiến Thắng

THỜI GIAN: 05/04 - 16/05

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Sao Chiến Thắng có thể đổi thưởng:

 • Thu thập 50 Sao Chiến Thắng nhận 01 Hộp Quà Chiến Thắng
 • Thu thập 1000 Sao Chiến Thắng nhận 01 Skin Quách Gia-Sát Thủ Bóng Đêm
 • * Khi mở Hộp Quà Chiến Công có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Sao Chiến Thắng có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Sao Chiến Thắng).

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 05/04 - 16/05

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Sao Chiến Thắng

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 09/04 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Sao Chiến Thắng*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Sao Chiến Thắng*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Sao Chiến Thắng*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Sao Chiến Thắng*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Sao Chiến Thắng*5

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN:  05/04 - 11/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 05/04:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Sao Chiến Thắng*3
 • 06/04:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Sao Chiến Thắng*3
 • 07/04:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 08/04:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 09/04:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 10/04:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3
 • 11/04:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Sao Chiến Thắng*3

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 05/04 - 11/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 05/04 - 11/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Sao Chiến Thắng*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 05/04 - 08/04 (4 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Sao Chiến Thắng*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Sao Chiến Thắng*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Sao Chiến Thắng*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Sao Chiến Thắng*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Sao Chiến Thắng*20

Dùng Lạc Tiến Thắng Thi Đấu 5vs5

THỜI GIAN: 05/04 - 11/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng Tướng Lạc Tiến thắng thi đấu bản đồ 5vs5, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Lạc Tiến thắng 3 trận 5vs5, tặng 100 Xu Rank, Sao Chiến Thắng*5
 • Dùng Lạc Tiến thắng 6 trận 5vs5 , tặng 150 Xu Rank, Sao Chiến Thắng*5
 • Dùng Lạc Tiến thắng 9 trận 5vs5, tặng 200 Xu Rank, Sao Chiến Thắng*10
 • Dùng Lạc Tiến thắng 12 trận 5vs5, tặng 250 Xu Rank, Sao Chiến Thắng*10
 • Dùng Lạc Tiến thắng 15 trận 5vs5, tặng 300 Xu Rank, Sao Chiến Thắng*20

Dùng Lạc Tiến-Huyết Nguyệt Ác Ma Thắng Thi Đấu

THỜI GIAN: 05/04 - 11/04 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, dùng skin Lạc Tiến-Huyết Nguyệt Ác Ma thắng thi đấu bản đồ bất kỳ, đạt số lần quy định nhận thưởng (Không tính đấu với máy)

 • Dùng Skin Lạc Tiến-Huyết Nguyệt Ác Ma thắng 3 trận, tặng 100 Võ Hồn, Sao Chiến Thắng*5
 • Dùng Skin Lạc Tiến-Huyết Nguyệt Ác Ma thắng 6 trận , tặng 150 Võ Hồn, Sao Chiến Thắng*5
 • Dùng Skin Lạc Tiến-Huyết Nguyệt Ác Ma thắng 9 trận, tặng 200 Võ Hồn, Sao Chiến Thắng*10
 • Dùng Skin Lạc Tiến-Huyết Nguyệt Ác Ma thắng 12 trận, tặng 250 Võ Hồn, Sao Chiến Thắng*10
 • Dùng Skin Lạc Tiến-Huyết Nguyệt Ác Ma thắng 15 trận, tặng 300 Võ Hồn, Sao Chiến Thắng*20

Shop Danh Tướng

THỜI GIAN:(05/04 - 18/04)

NỘI DUNG: Danh Tướng Cao Thuận

Shop Khuyến Mãi

THỜI GIAN: 05/04 - 11/04

 • Chu Du-Công Tước Lịch Lãm giá giảm còn 652 vàng.
 • Tiểu Kiều-Tiểu Thư Ngọt Ngào giá giảm còn 652 vàng.
 • Gia Cát Lượng-Phù Thủy Tối Thượng giá giảm còn 532 vàng.
 • Quách Gia-Phù Thủy Tập Sự giá giảm còn 532 vàng

Vòng Quay May Mắn Lạc Tiến

THỜI GIAN: 05/04 - 16/05