1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 04/10 - 10/10/2018

Tin tức |

Nạp 100K Mỗi Ngày Tặng 100% Vàng

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 100K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng

 • Nạp 100K VND tặng: 500 Vàng, 5 Phiếu Quà, 500 Xu Rank, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5

Tích Lũy Nạp Vàng

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp vàng đạt mốc nhận thưởng, nạp vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn

 • Tích lũy nạp 20K VND, tặng : Phiếu Quà*2, Xu Rank*100, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*20
 • Tích lũy nạp 50K VND, tặng : Phiếu Quà*3, Xu Rank*250, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Lồng Đèn*30
 • Tích lũy nạp 100K VND, tặng : Thẻ Đổi Thanh HP, Xu Rank*500, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Lồng Đèn*50
 • Tích lũy nạp 200K VND, tặng : Thẻ Đổi Khung Avatar, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*15, Ám Kim Chùy*15, Lồng Đèn*100
 • Tích lũy nạp 500K VND, tặng : Thẻ Đổi Hồi Thành, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Lồng Đèn*150
 • Tích lũy nạp 1 Triệu VND, tặng : Cánh Thâm Hải Ma Long*1, Đá Kháng Bạo - Cam, Bình Ám Kim-Mê*30, Ám Kim Chùy*30, Lồng Đèn*200

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng

 • Tích lũy tiêu 250 Vàng, tặng: Phiếu Quà*1, Xu Rank*250, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*10
 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank*500, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*5, Lồng Đèn*20
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5, Xu Rank*1000, Bình Ám Kim-Mê*5, Ám Kim Chùy*5, Lồng Đèn*30
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*2000, Bình Ám Kim-Mê*10, Ám Kim Chùy*10, Lồng Đèn*50
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Quan Vũ-Hãn Hải Đằng Long*1, Phiếu Quà*15, Bình Ám Kim-Mê*20, Ám Kim Chùy*20, Lồng Đèn*100

Shop Hiệu Ứng

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, sử dụng Thẻ Đổi Thanh HP, Thẻ Đổi Hiệu Ứng, Thẻ Đổi Khung Avatar để đổi quà

 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Thanh HP*1 = Thanh HP Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Hồi Thành*1 = Hồi Thành Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Phượng Vũ Cửu Thiên*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Huyền Minh Ma Khí*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Sinh Nhật Vui Vẻ*1
 • Thẻ Đổi Khung Avatar*1 = Khung Lễ Tình Nhân Ngọt Ngào*1

Chiêu Mộ Cao Hoàn Trả Vàng

THỜI GIAN: 04/10 - 07/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tích lũy quay Chiêu Mộ Cao 10 lần đầu tiên trong ngày, người chơi sẽ được hoàn trả 280 Vàng (Quay đơn vẫn được tính tích lũy)

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Lồng Đèn

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN: 13/09 - 19/09

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 13/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 14/09:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Lồng Đèn*3
 • 15/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 16/09:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Lồng Đèn*3
 • 17/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 18/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3
 • 19/09:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Lồng Đèn*3

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 08/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn

 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Lồng Đèn*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Lồng Đèn*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Lồng Đèn*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Lồng Đèn*5
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*10
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Lồng Đèn*20
 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Lồng Đèn*40

Thắng Loạn Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng: Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng: Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng: 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Lồng Đèn*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Boss Nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma)

THỜI GIAN: 04/10 - 07/10

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt Boss nhỏ (Không tính Băng Ma, Viêm Ma) đạt số lượng nhận thưởng (Chỉ tính map 5vs5)

 • Tích lũy diệt 5 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*100, Lồng Đèn*3
 • Tích lũy diệt 10 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*200, Lồng Đèn*5
 • Tích lũy diệt 20 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*300, Lồng Đèn*10
 • Tích lũy diệt 30 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*500, Lồng Đèn*15
 • Tích lũy diệt 50 Boss nhỏ, tặng: Chiến Công*1000, Lồng Đèn*20

Cửa Hàng Mở Bán

THỜI GIAN: 04/10 - 10/10

 • Quà Chiêu Mộ Tôn Quyền: 68 vàng/ túi - 10 túi/ngày, 100 vàng - không giới hạn