1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 02/11

Tin tức |

Nạp Đúng Mốc Nhận 50% Vàng

THỜI GIAN: 02/11 - 08/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, nạp 1 lần đúng mốc quy định sẽ nhận thưởng, nạp mốc nào nhận mốc đó:

 • Nạp Mốc 20K tặng: 50 Vàng + 1 Túi Mảnh Tướng + 1 Túi Mảnh Skin + 1000 Chiến Công + 10 Hoa Tri Ân
 • Nạp Mốc 50K tặng: 125 Vàng + 1 Mảnh Tào Phi + 3 Túi Mảnh Tướng + 3 Túi Mảnh Skin + 25 Hoa Tri Ân
 • Nạp Mốc 100K tặng: 250 Vàng + 2 Mảnh Tào Phi + 5 Bình Bạch Kim-Mê + 5 Bạch Kim Chùy + 50 Hoa Tri Ân
 • Nạp Mốc 200K tặng: 500 Vàng + 4 Mảnh Tào Phi + 5 Bình Ám Kim-Mê + 5 Ám Kim Chùy + 100 Hoa Tri Ân
 • Nạp Mốc 500K tặng: 1250 Vàng + 10 Mảnh Tào Phi + 10 Bình Ám Kim-Mê + 10 Ám Kim Chùy + 250 Hoa Tri Ân
 • Nạp Mốc 1 Triệu tặng: 2500 Vàng + 20 Mảnh Tào Phi + 20 Bình Ám Kim-Mê + 20 Ám Kim Chùy + 500 Hoa Tri Ân

 

Thu Thập Hoa Tri Ân

THỜI GIAN: 02/11 - 29/11/2017

NỘI DUNG: Thu thập Hoa Tri Ân đổi thưởng. Tỷ lệ rơi Hoa Tri Ân: Ải thường: 1-7 (Rất thấp), 8-9 (thấp), 10 (Bình thường). Ải Tinh Anh: 1-7 (Thấp), 8-9 (Cao), 10 (Rất cao). Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Tri Ân nhận Mảnh Tào Phi, Áo Thun 3Q 360mobi (02/11 - 12/11)

 • Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Hoa Tri Ân có thể đổi thưởng:
  • Thu thập 50 Hoa Tri Ân nhận 01 Hộp Quà Tri Ân
  • Thu thập 1000 Hoa Tri Ân nhận 01 skin Vương Nguyên Cơ-Tiệc Bãi Biển (Vĩnh viễn)
 • Khi mở Hộp Quà Tri Ân có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin
 • Lưu Ý: Hoa Tri Ân có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Hoa Tri Ân).

 

Đua TOP Quân Đoàn Đổi Hộp Quà Tri Ân

 

THỜI GIAN: 02/11 - 12/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Quân Đoàn có số lượng đổi Hộp Quà Tri Ân nhiều nhất sẽ được nhận thưởng. Kết quả sẽ được lấy vào 23h59 ngày 12/11

 • Top 1: Đoàn Trưởng nhận 80 Mảnh Tào Phi + 10 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 20 Mảnh Tào Phi
 • Top 2: Đoàn Trưởng nhận 60 Mảnh Tào Phi + 7 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi
 • Top 3: Đoàn Trưởng nhận 50 Mảnh Tào Phi + 5 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 15 Mảnh Tào Phi
 • Top Top 4-6: Đoàn Trưởng nhận 40 Mảnh Tào Phi + 3 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 10 Mảnh Tào Phi
 • Top 7-10: Đoàn Trưởng nhận 20 Mảnh Tào Phi + 2 Áo Thun 3Q 360mobi, Thành Viên nhận 5 Mảnh Tào Phi

Quét Ải Nhận Thưởng

 

THỜI GIAN: 02/11 - 29/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần , nhận: 10 Hoa Tri Ân

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

Hinh

THỜI GIAN: 0h00 - 23h59 06/11/2017 (Thứ hai)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Hoa Tri Ân*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Tri Ân*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Hoa Tri Ân*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Tri Ân*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Hoa Tri Ân*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Hoa Tri Ân*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Hoa Tri Ân*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Hoa Tri Ân*5

Đăng Nhập Nhận Quà

 

THỜI GIAN: 26/10 - 01/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

  • 02/11:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Tri Ân*3
  • 03/11:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Hoa Tri Ân*3
  • 04/11:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Tri Ân*3
  • 05/11:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Hoa Tri Ân*3
  • 06/11:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Tri Ân*3
  • 07/11:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Tri Ân*3
  • 08/11:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Hoa Tri Ân*3

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 02/11 - 08/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

 

THỜI GIAN: 02/11 - 08/11/2017 (7 Ngày)

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Hoa Tri Ân*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Số Lần Cướp Tinh Nguyên

Hinh

THỜI GIAN: 02/11 - 05/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số lần cướp tinh nguyên nhận thưởng.

 • Tích lũy 5 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*100, Hoa Tri Ân*3
 • Tích lũy 10 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*200, Hoa Tri Ân*5
 • Tích lũy 20 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*300, Hoa Tri Ân*10
 • Tích lũy 30 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*500, Hoa Tri Ân*15
 • Tích lũy 50 lần cướp tinh nguyên, tặng: Chiến Công*1000, Hoa Tri Ân*20

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 11

 

THỜI GIAN: 01/11 - 30/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*100
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*200
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm Tôn Quyền (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*500
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Xu Rank*1000

Cập Nhật IB Shop

THỜI GIAN: 02/11-08/11/2017

NỘI DUNG:

  • Quà Chiêu Mộ Tả Từ giá 68 Vàng.
  • Quà Bình Ám Kim-Mê (Bình Ám Kim-Mê*5) giá 90 Vàng.
  • Quà Ám Kim Chùy (Ám Kim Chùy*5) giá 180 Vàng.

 

Thu Thập Mảnh Tướng

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng.
 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Tôn Kiên, Chu Thái, Văn Vô Mộng, Chu Du, Tào Nhân, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Chu Thương, Tả Từ, Linh Âm.
 • Đặc biệt: Rương Kho Báu Tháng 9 sẽ có tỷ lệ ra Tướng Tào Nhân cao hơn những tướng khác.

Thu Thập Mảnh Skin

 

THỜI GIAN: 07/09 - 15/11/2017

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng:

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Điêu Thuyền-Sát Thủ Bóng Đêm.