1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 01/03/2018

Tin tức |

Mỗi Ngày Nạp 50K tặng 100% Vàng

THỜI GIAN:  01/03 - 04/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VND trở lên nhận thêm 100% Vàng

 • Nạp 50K VND tặng: 250 Vàng, 3 Phiếu Quà, 200 Xu Rank, 500 Chiến Công, 10 Trứng Vàng Năm Mới

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 01/03 - 07/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Xu Rank* 500, Trứng Vàng Năm Mới*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Xu Rank*1000, Trứng Vàng Năm Mới*25, Bạch Kim Chùy*5, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*5 , Xu Rank*2000, Trứng Vàng Năm Mới*50, Ám Kim Chùy*5, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*10, Xu Rank*3000, Trứng Vàng Năm Mới*100, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*50

Hinh

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 01/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Trứng Vàng Năm Mới*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Trứng Vàng Năm Mới*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Trứng Vàng Năm Mới*5

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 08/02 - 07/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Thiệp Năm Mới

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN:  01/03 - 07/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 • 01/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 02/03:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 03/03: Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 04/03:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 05/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 06/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • 07/03:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Trứng Vàng Năm Mới*3

 

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 01/03 - 07/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 01/03 - 07/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Trứng Vàng Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 01/03 - 04/03/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Trứng Vàng Năm Mới*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Trứng Vàng Năm Mới*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Trứng Vàng Năm Mới*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Trứng Vàng Năm Mới*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Trứng Vàng Năm Mới*20

Cập Nhật IB Shop

Khuyến Mãi Tướng 01/03-07/03/2018

 • Trương Liêu giá 888
 • Tôn Thượng Hương giá 888
 • Chu Thái giá 1088

Thắng Thi Đấu 5vs5 Tặng Vàng

THỜI GIAN:  01/03 - 03/03/2018

 • Dùng Tướng Trương Liêu Thắng 5 Trận 5vs5 tặng 50 Vàng
 • Dùng Tướng Tôn Thượng Hương Thắng 5 Trận 5vs5 tặng 50 Vàng
 • Dùng Tướng Chu Thái Thắng 5 Trận 5vs5 tặng 50 Vàng