1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Tuần 01/02/2018

Tin tức |

Nạp 500K VNĐ Tặng Thêm 2500 Vàng

THỜI GIAN:  01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy nạp từ 50K VNĐ trở lên nhận thêm 100% Vàng, cụ thể nếu Chúa Công nạp đủ 500K VNĐ sẽ nhận vàng ở tất cả các mốc trong sự kiện, tổng cộng nhận được 2500 Vàng

 • 50K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 100K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 150K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 200K VND tặng 250 Vàng
 • 250K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 300K VNĐ tặng 250 Vàng
 • 400K VNĐ tặng 500 Vàng
 • 500K VNĐ tặng 500 Vàng

 

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: 01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày tiêu vàng theo số lượng quy định nhận thưởng:

 • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*2, Đá Tăng Sao Tôn Quyền*5, Thiệp Năm Mới*10, Bạch Kim Chùy*5,, Lục Thao*5
 • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*3, Đá Tăng Sao Tôn Quyền*10, Thiệp Năm Mới*25, Bạch Kim Chùy*10, Lục Thao*10
 • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Phiếu Quà*8 ,Đá Tăng Sao Tôn Quyền*15, Thiệp Năm Mới*50, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*25
 • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Phiếu Quà*15, Đá Sinh Lực Cam*1, Đá Tăng Sao Tôn Quyền*20, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao 50

Hinh

Phúc Lợi VIP Đầu Tuần

THỜI GIAN:  0h00 - 23h59 05/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi có cấp độ VIP đạt quy định đăng nhập và game nhận thưởng. VIP cấp nào nhận quà VIP đó và tất cả quà của cấp VIP thấp hơn.

 • VIP 15: Ám Kim Chùy*10, Xu Rank*300, Khổng Tử Binh Pháp*3, Đá EXP-Cam*5, Thiệp Năm Mới*40
 • VIP 14: Ám Kim Chùy*5 Xu Rank*200, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Thiệp Năm Mới*20
 • VIP 13: Bình Ám Kim-Mê*10, Xu Rank*100, Lục Thao*3, Đá EXP-Tím*5, Thiệp Năm Mới*10
 • VIP 10-12: Túi Mảnh Tướng*2, Tiền Lôi Đài*150, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 7-9: Túi Mảnh Skin*2, Tiền Lôi Đài*100, Lục Thao*2, Đá EXP-Tím*3, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 4-6: Túi Mảnh Tướng*1, Tiền Lôi Đài*50, Lục Thao*1, Đá EXP-Tím*2, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 1-3: Túi Mảnh Skin*1, Chiến Công*500, Mạnh Đức Thư*5, Đá EXP-Lam*10, Thiệp Năm Mới*5
 • VIP 0: Túi Mảnh Tướng Ngẫu Nhiên*3, Chiến Công*200, Mạnh Đức Thư*3, Đá EXP-Lam*5, Thiệp Năm Mới*5

Hinh

Quét Ải Nhận Thưởng

THỜI GIAN: 04/01 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày càn quét phó bản bất kỳ 100 lần sẽ nhận được thưởng

 • Càn Quét Phó Bản Bất Kỳ 100 lần nhận: 10 Thiệp Năm Mới

 

Đăng Nhập Nhận Quà

THỜI GIAN:  01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 01/02:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Thiệp Năm Mới*3
 • 02/02:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Thiệp Năm Mới*3
 • 03/02: Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 04/02:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 05/02:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 06/02:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Thiệp Năm Mới*3
 • 07/02:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Thiệp Năm Mới*3

 

Thắng Loạn Đấu 5v5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng loạn đấu 5vs5đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận loạn đấu 5vs5, tặng Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

 

Thắng Thi Đấu 5vs5 Mỗi Ngày

THỜI GIAN: 01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chiến thắng thi đấu 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng (5vs5 thường + 5vs5 rank)

 • Mỗi ngày chiến thắng 3 trận 5v5, tặng Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)
 • Mỗi ngày chiến thắng 6 trận 5v5, tặng 5 Vàng + Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Thiệp Năm Mới*3 (chiến thắng mới được tính)

 

Đua Top Rank

THỜI GIAN: 01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tiến hành Đua Top Rank Liên server. Sau khi kết thúc đua top, tổng kết và phát thưởng cho Top 100 dựa vào BXH Rank Liên Server

 • Top 1: 2000 Vàng
 • Top 2-3: 1500 Vàng
 • Top 4-10: 1000 Vàng
 • Top 11-20: 500 Vàng
 • Top 21-50: 250 Vàng
 • Top 51-100: 100 Vàng

Cập Nhật IB Shop

THỜI GIAN: Shop Danh Tướng (01/02 - 07/02/2018)

NỘI DUNG:

 • Chu Thương giá 1 lần 48
 • Chu Thương giá 10 lần 428

THỜI GIAN: Cập Nhật Shop Rank & Lôi Đài (01/02/2018)

NỘI DUNG:

 • Mảnh Bàng Đức*3 giá 300 Tiền Lôi Đài
 • Mảnh Bàng Đức*3 giá 500 Xu Rank

Tích Lũy Thắng Rank

THỜI GIAN:  01/02 - 03/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy thắng Rank 5vs5 đạt số lần quy định sẽ nhận được thưởng

 • Thắng 3 trận Rank 5vs5, tặng: Thẻ Trải Nghiệm Angry Bird-Chuck (1 ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*100, Thiệp Năm Mới*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 6 trận Rank 5vs5, tặng: Thẻ Trải Nghiệm Skin Bồ Nguyên-Transformers (1 Ngày), 100 Xu Rank, Chiến Công*200, Thiệp Năm Mới*5, Rương Hồn Ngọc Lv2*1
 • Thắng 10 trận Rank 5vs5, tặng: Thẻ Trải Nghiệm Tào Tháo (1 Ngày), 200 Xu Rank, Chiến Công*300, Thiệp Năm Mới*10, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 15 trận Rank 5vs5, tặng: Phiếu Quà*2, 200 Xu Rank, Chiến Công*500, Thiệp Năm Mới*15, Rương Hồn Ngọc Lv3*1
 • Thắng 20 trận Rank 5vs5, tặng: Phiếu Quà*3, 300 Xu Rank, Chiến Công*1000, Thiệp Năm Mới*20, Hộp Hồn Ngọc Chí Tôn*1

 

Thu Thập Mảnh Skin

THỜI GIAN: 01/02 - 18/04/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Skin có thể đổi thưởng

 • Thu Thập 100 Mảnh Skin đổi 01 Skin Trương Phi-Iron Man

Thu Thập Mảnh Tướng

THỜI GIAN: 01/02 - 18/04/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, thu thập đủ số lượng Mảnh Tướng có thể đổi thưởng

 • Thu Thập 150 Mảnh Tướng đổi 01 Rương Kho Báu Danh Tướng

Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các danh tướng sau: Chu Du, Tào Nhân, Tôn Kiên, Mã Vân Lộc, Văn Xú, Tả Từ, Chu Thương, Linh Âm

Rương Kho Báu sẽ x5 tỷ lệ tướng Văn Xú (Tỷ lệ ra Tướng Văn Xú sẽ cao hơn những tướng khác)

Tích Lũy Đăng Nhập Tháng 2

THỜI GIAN: 01/02 - 28/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập trong tháng nhận thưởng

 • Tích Lũy 3 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*100
 • Tích Lũy 5 Ngày Đăng Nhập: Trương Oanh Oanh-Tô Khất Nhi (1 Ngày)
 • Tích Lũy 7 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*200
 • Tích Lũy 10 Ngày Đăng Nhập: Lăng Thống-Người Tiền Sử (1 Ngày)
 • Tích Lũy 14 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*500
 • Tích Lũy 20 Ngày Đăng Nhập: Bồ Nguyên-Transformer (1 Ngày)
 • Tích Lũy 28 Ngày Đăng Nhập: Tiền Lôi Đài*1000

Tích Lũy Diệt Lính

THỜI GIAN: 01/02 - 04/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, tích lũy diệt lính đạt số lượng nhận thưởng

 • Tích lũy diệt 50 lính, tặng: Chiến Công*100, Thiệp Năm Mới*3
 • Tích lũy diệt 100 lính, tặng: Chiến Công*200, Thiệp Năm Mới*5
 • Tích lũy diệt 200 lính, tặng: Chiến Công*300, Thiệp Năm Mới*10
 • Tích lũy diệt 300 lính, tặng: Chiến Công*500, Thiệp Năm Mới*15
 • Tích lũy diệt 500 lính, tặng: Chiến Công*1000, Thiệp Năm Mới*20