1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Server S16

Tin tức |

Quà Tặng Server Mới S16

THỜI GIAN:  07h00 - 23h59 ngày 01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn (Gửi qua thư)

 • Túi Phúc*1, Chiến Công*200, Hộp Bánh*5, Vé Quét*10, Thiệp năm mới*50

 

x2 Chiến Công Server S16

THỜI GIAN: 20h00 - 22h00 mỗi ngày từ 01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày từ 20h00 - 22h00 đăng nhập vào game sẽ nhận được Thẻ x2 Chiến Công (1 Ngày)

Hinh

Tăng Cấp Nhận Thưởng Server S16

THỜI GIAN:  01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt cấp độ quy định nhận thưởng

 • Level 2: Thẻ Trải Nghiệm Tả Từ (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*1000
 • Level 5: Thẻ Trải Nghiệm Chu Thương (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*2000
 • Level 10: Thẻ Trải Nghiệm Cao Thuận (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*3000
 • Level 20: Thẻ Trải Nghiệm La Lợi (3 Ngày), Mảnh Pháp Cường-Cam*10, Chiến Công*4000
 • Level 30: Tướng Hạ Hầu Uyên (Vĩnh Viễn), Skin Hạ Hầu Uyên-Anonymous Guitar (Vĩnh viễn), Mảnh Pháp Cường*10, Chiến Công*5000

Hinh

Đua Top Thần Binh S16

THỜI GIAN: 01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công đạt Thần Binh cao nhất S16 sẽ nhận được phần thưởng

 • Top 1: Tướng Lữ Kha-Kiếm Quỷ (vĩnh viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Tiền Lôi Đài + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng
 • Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Tiền Lôi Đài + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng
 • Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Tiền Lôi Đài + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng

Đặc biệt: Top 1 Thần Binh ở S16 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Lữ Kha-Kiếm Quỷ cùng với mình

 

Đua Top Rank S16

THỜI GIAN:  01/02 - 07/02/2018

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công Rank cao nhất S16 sẽ nhận được phần thưởng

 • Top 1: Tướng Tào Tháo (Vĩnh Viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Xu Rank + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng
 • Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Xu Rank + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng
 • Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Xu Rank + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng

Đặc biệt: Top 1 Rank ở S16 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Tào Tháo cùng với mình