1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Event S18

Tin tức |

Quà Tặng Server Mới S18

THỜI GIAN: 00h00 - 23h59 ngày 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn (Gửi qua thư)

 • Phiếu Quà*1, Chiến Công*1000, Tiêu Dao Kê*3, Túi Mảnh Tướng*1, Túi Mảnh Skin*1

x2 Chiến Công Server S18

THỜI GIAN: 20h00 - 22h00 mỗi ngày từ 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày từ 20h00 - 22h00 đăng nhập vào game sẽ nhận được Thẻ x2 Chiến Công

Tăng Cấp Nhận Thưởng Server S18

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt cấp độ quy định nhận thưởng

 • Level 2: Thẻ Trải Nghiệm Tào Phi (3 Ngày), Mảnh Vật Công-Cam*10, Chiến Công*1000
 • Level 5: Thẻ Trải Nghiệm Tào Tháo (3 Ngày), Mảnh Vật Công-Cam*10, Chiến Công*2000
 • Level 10: Thẻ Trải Nghiệm Lạc Tiến (3 Ngày), Mảnh Vật Công-Cam*10, Chiến Công*3000
 • Level 20: Thẻ Trải Nghiệm Lữ Kha-Kiếm Thần (3 Ngày), Mảnh Vật Công-Cam*10, Chiến Công*4000
 • Level 30: Tướng Lữ Bố (Vĩnh Viễn), Skin Lữ Bố-Ác Tử Đoạt Chu (Vĩnh viễn), Mảnh Vật Công*10, Chiến Công*5000

Đua Top Thần Binh S18

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công đạt Thần Binh cao nhất S18 sẽ nhận được phần thưởng

 • Top 1: Tướng Lữ Kha-Kiếm Quỷ (vĩnh viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Tiền Lôi Đài + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng
 • Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Tiền Lôi Đài + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng
 • Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Tiền Lôi Đài + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng
 • Đặc biệt: Top 1 Thần Binh ở S18 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Lữ Kha-Kiếm Quỷ cùng với mình

Đua Top Rank S18

THỜI GIAN: 12/07 - 18/07

NỘI DUNG: Trong thời gian hoạt động, Top 10 Chúa Công Rank cao nhất S18 sẽ nhận được phần thưởng

 • Top 1: Tướng Lữ Kha-Kiếm Quỷ (Vĩnh viễn) + 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 5000 Xu Rank + 50 Túi Mảnh Skin + 50 Túi Mảnh Tướng
 • Top 2-3: 02 Rương Kho Báu Danh Tướng + 3000 Xu Rank + 30 Túi Mảnh Skin + 30 Túi Mảnh Tướng
 • Top 4-10: 01 Rương Kho Báu Danh Tướng + 1500 Xu Rank + 15 Túi Mảnh Skin + 15 Túi Mảnh Tướng
 • Đặc biệt: Top 1 Rank ở S18 có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng Tào Tháo cùng với mình