1900 561 558
( 2000đ/phút )

SẮP KẾT THÚC MÙA GIẢI ĐẤU RANK

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến.

Mùa giải đấu Rank sắp kết thúc. Các Chúa Công nhanh chóng "leo Rank" để nhận tướng Đổng Trác Vĩnh Viễn trước khi kết thúc giải.

Thời gian kết thúc mùa giải : 31/07

Sau ngày 31/7 điểm Lực ChiếnDanh hiệu sẽ xóa bỏ (reset) để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Thông tin về Mùa Giải Đấu Rank mới sẽ được thông báo trên fanpage ở các bản tin tiếp theo. Các Chúa Công theo dõi nhé.