1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ CAO 40 LẦN TẶNG ĐIÊU THUYỀN

Tin tức |

Thời gian: bắt đầu sau bảo trì ngày 16/08, kết thúc 23h59 ngày 22/08.

Trong thời gian hoạt động

Khi tích luỹ 40 lần Chiêu Mộ Cao (bao gồm lượt miễn phí) sẽ nhận được tướng Điêu Thuyền miễn phí. Đối với các Chúa Công đã có Điêu Thuyền thì sẽ nhận được 30 Mảnh Điêu Thuyền.

Ngoài ra, skin mới Điêu Thuyền - Lolita Nữ Hầu cũng ra mắt trong thời gian này với giá 666 Vàng (giá gốc 888 Vàng).