1900 561 558
( 2000đ/phút )

RA MẮT TÍNH NĂNG DANH TƯỚNG

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Tiểu Kiều xin giới thiệu về tính năng chiêu mộ Danh Tướng là tính năng mới xuất hiện trong phiên bản Siêu Cập Nhật, qua tính năng này Chúa Công có thể nhận được rất nhiều vật phẩm quý hiếm.

  • Chiêu mộ 1 lần : 48 Vàng
  • Chiêu mộ 10 lần : 428 Vàng
Phần Thưởng :
  • Tướng Từ Hoảng - Tà Hình Thiên Vĩnh Viễn
  • Các mảnh tướng hiếm : Mã Siêu , Trương Giác , Từ Hoảng ...
  • Rất nhiều Hồn Ngọc cấp 3, 4
  • Đá EXP - Cam và các vật phẩm hấp dẫn khác

Từ Hoảng chỉ có thể nhận thông qua chiêu mộ Danh Tướng nhé các Chúa Công. Mừng Big Update sẽ x2 tỷ lệ ra Từ Hoảng.