1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ra mắt Chế Độ Đấu Rank

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Sau thời gian chờ đợi, hôm nay Tiểu Kiều xin thông báo đến các Chúa Công hệ thống Đấu Rank sẽ được RA MẮT.

Tham gia Đấu Rank Chúa Công sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Đặc biệt là Tướng Đổng Trác - Vĩnh Viễn (độc quyền nhận được từ Đấu Rank)

Thời gian : Từ 21/06 - 31/07/2016

Điều kiện tham gia: Có ít nhất 5 Tướng và Quân Hàm Hiệu Uý 1.

Hãy nắm lấy thời cơ và giành thắng lợi!