1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quy định xử phạt cày thuê Rank

Tin tức |

I. CÀY THUÊ RANK:

ĐỊNH NGHĨA VÀ TÁC HẠI

1. Định nghĩa:

Cày Thuê Rank là thỏa thuận giữa 2 đối tượng bao gồm người cày thuê và khách hàng. Người cày thuê sử dụng tài khoản của khách hàng tham gia thi đấu rank để nâng cao Bậc xếp hạng Lực Chiến của khách hàng. Mọi hành động với mục đích này được xem là vi phạm dù thành công hay không.

2. Tác hại:

Việc cày thuê Rank sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi ở mọi cấp độ.

Trong quá trình cày thuê, những người chơi có kỹ năng thấp sẽ gặp phải những người chơi có trình độ cao hơn.

Khi cày thuê hoàn tất, chủ tài khoản cày thuê sẽ được xếp thi đấu với người chơi có kỹ năng cao hơn, làm giảm mặt bằng trình độ của đồng đội trong thi đấu Rank, ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Cả hai điều trên đều ảnh hưởng đến tính công bằng của hệ thống đấu Rank.

II. HÌNH THƯC XỬ PHẠT

1. Đối với tài khoản khách hàng được cày thuê Rank .

- Vi phạm lần 1:

 • Thông báo cảnh cáo
 • Khóa tài khoản 2 tuần
 • Tước bỏ toàn bộ điểm lực chiến của mùa Rank hiện tại, reset về 1000 điểm.

- Vi phạm lần 2:

 • Khóa tài khoản 100 năm.
 • Tước bỏ toàn bộ điểm lực chiến của mùa Rank hiện tại, reset về 1000 điểm.

2. Đối với người cày thuê Rank

- Vi phạm lần 1:

 • Thông báo cảnh cáo
 • Cấm thi đấu tại tất cả các giải đấu 3Q 360mobi do 360mobi tổ chức trong 6 tháng
 • Khóa tài khoản 6 tháng
 • Tước bỏ toàn bộ điểm lực chiến của mùa Rank hiện tại, reset về 1000 điểm.

- Vi phạm lần 2:

 • Cấm thi đấu vĩnh viễn tại tất cả các giải đấu 3Q 360mobi do 360mobi tổ chức.
 • Khóa tài khoản 100 năm.
 • Tước bỏ toàn bộ điểm lực chiến của mùa Rank hiện tại, reset về 1000 điểm.

III. PHÁT HIỆN CÀY THUÊ RANK :

- NPH sẽ tìm hiểu và thu thập bằng chứng cày thuê Rank của các cá nhân, tổ chức đang cày thuê để tiến hành các biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, NPH cũng hoan nghênh các hành động tố cáo cày thuê và sẽ khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đối với các hành động tự thú nhằm giảm thiểu tối đa tác hại của cày thuê Rank.

- NPH sẽ khóa các tài khoản có dấu hiệu vi phạm quy địnhkhông đưa ra các bằng chứng chứng minh vi phạm để bảo vệ người tố cáo.

- Quyết định của NPH là quyết định cuối cùng. 

- Thông tin tố cáo và thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ email: tocao.3q360mobi@gmail.com