1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quà Sinh Nhật VIP 3Q 360mobi

Tin tức |

QUÀ SINH NHẬT VIP

Tưng bừng chào mừng sinh nhật lần thứ nhất 3Q 360mobi, Tiểu Kiều hân hạnh mang đến những phần quà hấp dẫn dành cho các vị Chúa Công VIP của 3Q 360mobi

VIP 15
STT Vật Phẩm SL
1 Khung Avatar Sinh Nhật VVIP 1
2 Tào Phi (Vĩnh viễn) 1
3 Tào Tháo-Bá Tước Dracula (Vĩnh viễn) 1
4 Bình Ám Kim-Mê 50
5 Ám Kim Chùy 50
6 Áo Khoác 3Q 360mobi 1
7 Áo Thun 3Q 360mobi 1
8 Củ Hành Mat-xa 1
VIP 14
STT Vật Phẩm SL
1 Khung Avatar Sinh Nhật VIP 1
2 Mảnh Tào Phi 50
3 Võ Hồn 5000
4 Bình Ám Kim-Mê 30
5 Ám Kim Chùy 30
VIP 13
STT Vật Phẩm SL
1 Khung Avatar Sinh Nhật VIP 1
2 Mảnh Tào Phi 30
3 Võ Hồn 3000
4 Bình Ám Kim-Mê 20
5 Ám Kim Chùy 20
VIP 11-12
STT Vật Phẩm SL
1 Mảnh Tào Phi 15
2 Võ Hồn 2000
3 Túi Mảnh Tướng 15
4 Bình Ám Kim-Mê 10
5 Ám Kim Chùy 10
VIP 8-10
STT Vật Phẩm SL
1 Võ Hồn 1000
2 Túi Mảnh Tướng 10
3 Túi Mảnh Skin 10
4 Bình Bạch Kim-Mê 10
5 Bạch Kim Chùy 10
VIP 4-7
STT Vật Phẩm SL
1 Võ Hồn 500
2 Túi Mảnh Tướng 5
3 Túi Mảnh Skin 5
4 Bình Bạch Kim-Mê 5
5 Bạch Kim Chùy 5
VIP 0-15
STT Vật Phẩm SL
1 Hồng Bao 1
2 Xu Rank 200
3 Chiến Công 2000
4 Thẻ Trải Nghiệm Mã Vân Lộc (3 Ngày) 1
5 Tiểu Kiều-Lolita (3 Ngày) 1