1900 561 558
( 2000đ/phút )

Phần Thưởng Rank 5vs5 (01/02 - 18/04/2018)

Tin tức |

Thời gian:

01/02 - 18/04/2018

Thưởng Rank Cuối Mùa

Bậc RankPhần ThưởngSố lượng
Bạc III Ám Kim Chùy 3
Xu Rank 500
Vàng III Đá Kháng Bạo-Tím 1
Xu Rank 1000
Bạch Kim III Linh Hồn Ngọc-S.T Phép Lv4 1
Xu Rank 1500
Kim Cương III Vàng 200
Xu Rank 2000
Cao Thủ III Rương Kho Báu Danh Tướng 1
Truyền Kỳ III Cờ Hải Hồn (Vĩnh Viễn) 1
Thần Thoại Khung Thần Thoại Chiến Thần VIII 1

Thưởng BXH Rank (All Server)

HạngPhần ThưởngSố lượng
1-10 Khung Vinh Quang VIII 1
Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (Vĩnh viễn) 1
Quà Lưu Niệm 1
Áo Thun 3Q 360mobi 1
Vàng 2000
11 - 50 Khung Vinh Quang VIII 1
Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (Vĩnh viễn) 1
Áo Thun 3Q 360mobi 1
Vàng 1000
51 - 100 Khung Vinh Quang VIII 1
Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (7 Ngày) 1
Vàng 500
101 - 200 Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (7 Ngày) 1
Vàng 300
201 - 500 Triệu Vân-Kỵ Sĩ Không Đầu (3 Ngày) 1
Vàng 150