1900 561 558
( 2000đ/phút )

PHẦN THƯỞNG ĐẤU RANK 5vs5 (12/07/2018 - 03/10/2018)

Tin tức |

Thời gian:

12/07/2018 - 03/10/2018)

Thưởng Rank Cuối Mùa

Bậc RankPhần ThưởngSố lượng
Bạc III Ám Kim Chùy 5
Xu Rank 500
Vàng III Bình Ám Kim-Mê 10
Xu Rank 1000
Bạch Kim III Linh Hồn Ngọc-Bạo Lv4 1
Xu Rank 1500
Kim Cương III Vàng 200
Xu Rank 2000
Cao Thủ III Rương Kho Báu Danh Tướng 1
Truyền Kỳ III Lữ Mộng Như-Túy Cúc Thu Hương 1
Thần Thoại Khung Thần Thoại Chiến Thần X 1

Thưởng BXH Rank (All Server)

Vàng300201 - 500Chu Thái-Siêu Phẩm (3 Ngày)1
HạngPhần ThưởngSố lượng
1-10 Khung Vinh Quang X 1
Chu Thái-Siêu Phẩm (Vĩnh viễn) 1
Vàng 3000
11 - 30 Khung Vinh Quang X 1
Chu Thái-Siêu Phẩm (Vĩnh viễn) 1
Vàng 2000
31 - 50 Khung Vinh Quang X 1
Chu Thái-Siêu Phẩm (Vĩnh viễn) 1
Vàng 1000
51 - 100 Khung Vinh Quang X 1
Chu Thái-Siêu Phẩm (7 Ngày) 1
Vàng 500
101 - 200 Chu Thái-Siêu Phẩm (7 Ngày) 1
Vàng 150