1900 561 558
( 2000đ/phút )

KHUYẾN CÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN ZING ID

Tin tức |

Khuyến Cáo
 • Để đảm bảo an toàn tài khoản đối với các Chúa Công sử dụng phương thức đăng nhập game bằng Zing ID mà không thường xuyên thay đổi mật khẩu, Tiểu Kiều khuyến cáo như sau:
   • Tiến hành truy cập https://id.zing.vn để thay đổi mật khẩu mới.
    Cập nhật đầy đủ thông tin bảo vệ tài khoản gồm: CMND, Email, số điện thoại liên lạc, Mật Khẩu cấp 2 và Câu hỏi bí mật.
   • Đồng thời chú ý một số vấn đề liên quan đến tài khoản như sau (không chỉ tài khoản ZingID, mà còn các tài khoản khác như: ngân hàng, các dịch vụ online…)
   • Định kỳ thay đổi mật khẩu/Không đặt mật khẩu đơn giản, dễ đoán (ngày sinh, số điện thoại, email…)
   • Không sử dụng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản hoặc nhiều dịch vụ khác nhau.
   • Không đăng nhập vào các trang web/dịch vụ không rõ nguồn gốc.
    Không chia sẻ thông tin tài khoản với người khác…
 • Hướng dẫn: