1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khởi Động Mùa Rank VII

Tin tức |

Khởi động mùa RANK VII

THỜI GIAN: 11/05 - 05/07/2017.

ĐUA TOP RANK LIÊN SERVER NHẬN NGÀN VÀNG 

THỜI GIAN: 11/05 - 23h59 17/05/2017

NỘI DUNG:

Chúa Công đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Rank liên server khi kết thúc thời gian đua top sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

    • Hạng 1 : 2000 Vàng
    • Hạng 2-3: 1500 Vàng
    • Hạng 4-10: 1000 Vàng
    • Hạng 11-20: 500 Vàng
    • Hạng 21-50: 250 Vàng