1900 561 558
( 2000đ/phút )

KHẮC PHỤC LỖI 3Q 360mobi đã dừng lại

Tin tức |

Hiện tại 1 số Chúa Công phiên bản Android gặp tình trạng không thể đăng nhập.

Các chúa công thực hiện theo các bước sau để vào game nha :

1. Vô Setting (Cài đặt) của điện thoại

2. Chọn App (ứng dụng )

3. Chọn App mà Chúa Công đăng nhập vào game (Zalo, Facebook)

4.Chọn Xóa dữ liệu (Xóa Cache) rồi vào game.

Các chúa công có thể vào đây inbox cho Tiểu Kiều hướng dẫn nếu vẫn chưa thực hiện được ạ.