1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kết Quả Đua TOP Rank Liên Server

Tin tức |

Sự Kiện Đua TOP Rank Liên Server diễn ra từ ngày 11/05 -17/05 với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn đã kết thúc. Tiểu Kiều xin trân trọng công bố danh sách TOP 50 chúa công đã có thứ hạng cao nhất trong sự kiện. Những phần thưởng sẽ được gửi đến quý chúa công trong thời gian sớm nhất.

Danh Sách TOP 50 Rank

HạngIDTên Nhân VậtServer
1 fbi3712014839718242029 •DG• Gin ™ s2
2 zli5328956273990527898 Devil•Dũng s1
3 zli7682405191876157939 •DG● Feed s6
4 fbi6853587380652152178 CT Phát Đ.Zai s4
5 fbi2375415460388733337 •DG• Ice s2
6 zmi3408846024558655264 STORM-Godzu™ s4
7 fbi2548801952497084977 SL•๖ۣἿ₡ɧɨ๖ۣ s1
8 fbi2731063400737478024 •DG•Ng;•Uyên• s2
9 fbi7167734635346742550 VN.FC BinTỉuHổ s5
10 fbi6784484484151979849 ๖ۣۜŞL• Zyn s1
11 zmi6358189432221086290 NeverG•Rinn s3
12 zli6084327451169877249 •SL•S2Linh... s10
13 zli6604490366475578057 SGJ•Kyne s1
14 fbi2158093577737681053 Off Game over™ s9
15 fbi7328886449067198171 Fear•BossMap• s3
16 zmi8977211579169259515 SL• Louis s3
17 zmi7668342057269876485 •CT•JustForFun s9
18 fbi751960573349868289 STORM-Hay™TV s1
19 zmi107534530400889104 •DG•Tiến Dicky s3
20 zli2732186920564234628 Ęvø.Bëęr...Gā s9
21 zmi6133022131532078962 STORM-SuBin s2
22 zli7470468653123378626 RE dz CT s1
23 zmi1978930190183578392 Gøɖ-J¡ղ™ s1
24 fbi428984731395237786 NeverG•Wynn s8
25 fbi3671059970454984348 Savitar.152 s7
26 zli4173767634799166338 G •Hades• P s1
27 fbi8794810948805271907 -•TQ•An'sSâu's s12
28 fbi2045504196895910157 S1 - Lucci - s1
29 zmi3742268429222349441 Savitar.Rồng s7
30 zmi2710360016294538995 Savitar.Nixie s7
31 zli3787875319247827967 •SL• Ph;h Thủ s2
32 zli763514075341341942 Mini•Bin.Bin• s10
33 zli4687624094210005603 •Đậµ•Ngố• s7
34 fbi6015922261311781138 EVG • Abest° s9
35 fbi4813864479467723424 BánhQuy s1
36 zmi927325335233430704 •DG• Danh s8
37 fbi5994248473267677761 SL• SingSing s1
38 fbi4425832604976545797 •DG•Ϯíᴛ&Ḻøṧ s5
39 fbi2533602037595593799 ๖ۣۜMini•๖ۣۜMâɣ s8
40 fbi6068985771695618903 SKT-Mr.Bean s5
41 zmi1611618968024194355 SC•Killer •SL• s3
42 fbi6585055697236553484 Rin_ᄊkLak s8
43 zmi8169522751206094897 ๖ۣۜ9●●๖ۣۜRòɱ s11
44 zli8188380623769830860 EVG • Fury s1
45 zli1683098141268384309 - Thiên 1st - s1
46 zli8771871092668044501 Mini• Kiều My s10
47 zmi8272400351718304163 •DG• VUA s2
48 zmi613209498759224556 RE• boy từ bi s4
49 fbi5395102747641660337 VânNghiDuyKiệt s7
50 zmi7729985418530356008 ๖ۣۜKhói•Healer s9

 

Phần Thưởng