1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kết Quả Đua TOP Rank Liên Server 06/07 - 12/07

Tin tức |

Sự Kiện Đua TOP Rank Liên Server diễn ra từ ngày 06/07 - 12/07 với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn đã kết thúc.

Tiểu Kiều xin trân trọng công bố danh sách TOP 50 chúa công đã có thứ hạng cao nhất trong sự kiện. Những phần thưởng sẽ được gửi đến quý chúa công trong thời gian sớm nhất.

Danh Sách TOP 50 Rank

HạngIDTên Nhân VậtServer
1 zli8122376319444721366 God - GiaMinh 9
2 zli6604490366475578057 Heav€n Knows 1
3 zli6699056832193133977 I'm Fin€ • YB 8
4 zmi8222304668906700661 Devil P of T 13
5 zli4173767634799166338 • Had€s • 1
6 fbi6784484484151979849 •Mèo Móm 27-8• 1
7 fbi5859002607605008417 God - Duy đz 1
8 zli5328956273990527898 Devil•Dũng™ 1
9 zmi3408846024558655264 Mèo Con Đi Lạc 4
10 fbi3372391416995394979 ๖ۣۜSL•๖Nعⱳ ޵ɳ 2
11 fbi1758956638448592647 •TF-WANER• 1
12 fbi1720971272968741772 Nữ Nhi Hái Sao 10
13 fbi8315607307840799496 ๖ۣۜGOD•Nicky 10
14 fbi3828270625390019406 ๖ۣۜṨL°๖ۣۜ¥µβγ° 7
15 fbi2295451873045844661 SM•ĐăngĐzai 8
16 zmi8272400351718304163 •CT• Gà Rừng 2
17 zli2473931397149630779 •BHG• Quân 8
18 zli763514075341341942 Mini•BinBoy• 10
19 zli5979185599832424084 God-Tèo.Lol 3
20 fbi8104081512150159641 •DG• vitskyyy 1
21 zmi927325335233430704 SH -H.Danh- 8
22 zli6354246151012622400 ๖ۣS᷈ѵ ๏ HєŁiσʂ 2
23 fbi7328886449067198171 Fear•BossMap• 3
24 fbi2548801952497084977 •SL•๖ۣἿ₡ɧɨ๖ۣ 1
25 fbi3712014839718242029 RE • Sounds 2
26 fbi1880411402565538934 Mirana • Fire 5
27 zli4258207680094827894 Gray đẹp trai 7
28 fbi8794810948805271907 -•TQ•An'sSâu's 12
29 zmi107534530400889104 Tiến - Dicky 3
30 zmi7491141589799814299 JAMES Bấy Bì 10
31 zmi3862047201995881462 •CT• Gà Lửa 4
32 fbi87268748037284184 Hero Đẹp Troai 10
33 fbi2158093577737681053 Off Game over™ 9
34 zli7429498496433924980 ๖Đ๖ۣۜL๖ۣۜNɠèσ๖ 4
35 fbi8239047011247944248 RE•MỹLinh• 3
36 fbi1450755827283222604 ƙıŋɠ đẹp trai 1
37 zli2732186920564234628 T•Work_Bëęr.Gā 1
38 zmi1828620961359277838 Thໜh Selfie √ 8
39 zli1928125415418498732 ๖67๖ۣCỏ๖ۣLạ-ct 2
40 fbi2811983790953232232 •CT• NP.QH 10
41 zmi8067189061389864346 EG • Miracle 1
42 zmi7668342057269876485 Love Yourself™ 9
43 fbi3962111736895773842 I'm Fin€ • YD 4
44 zmi6269815389414228844 Call•Mey 13
45 zli5497146283322921767 ๖ۣۜMini•๖ۣۜH๏ả 7
46 zli491598169366659772 DG• VUA 8
47 zmi977292157686729726 Conan•kun 2
48 zli6140619769060078681 SCVG▪Cáo™ 8
49 zli1683098141268384309 SHST ĐỴT OK 1
50 fbi8712761193570387847 LinhTran312 7

 

Phần Thưởng