1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kết Quả "ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG" Nhân dịp ra mắt S14

Tin tức |

Tiểu Kiều xin chức mừng các Chúa Công có tên trong Bảng Vàng dưới đây đã xuất sắc đạt Top các Bảng Xếp Hạng sau:

Bảng Xếp Hạng RANK

ID
Hạng
Tên
zli398444889147331817
1
Thư•TiNy
fbi7088078463658715443
2
everlasting 02
fbi1171809959667893549
3
GG•™shan™
zli5241292315547149010
4
๖ۣۜKau๖ۣۜAm
zmi7089058457573152015
5
Biên Hòa° Shin
fbi9169598652745935150
6
sever14 đuatop
zmi2933432002477378523
7
Gyn Sự Phụ Thư
zli485419759518051538
8
€kinG•
zmi7749815781127565794
9
•.Gyn.•
zmi11413072590765638
10
Maroon 5™

 

Bảng Xếp Hạng Thần Binh

ID
Hạng
Tên
zli4521393412182595537
1
 
98¤BG¤.terry¤
fbi8867573237640667745
2
JackyT
zmi8358813585829995118
3
Top 1 - S14
zli398444889147331817
4
Thư•TiNy
zmi1954728406714248526
5
๖ۣۜG7R•๖ۣGấu°
fbi898332964862504217
6
79 Cày thuê
fbi3407154415173644582
7
ghẹ đâu
fbi7088078463658715443
8
everlasting 02
fbi1710694549448391891
9
๖ۣۜKen ๖ۣۜSói
zli5471107389675499651
10
HP.Tuấn.Minh--

 

Bảng Xếp Hạng Cấp

ID
Hạng
Tên
zli4521393412182595537
1
98¤BG¤.terry¤
fbi8867573237640667745
2
JackyT
zmi8358813585829995118
3
Top 1 - S14
zli398444889147331817
4
Thư•TiNy
zmi11413072590765638
5
Maroon 5™
fbi7088078463658715443
6
everlasting 02
zmi1954728406714248526
7
๖ۣۜG7R•๖ۣGấu°
zmi7089058457573152015
8
Biên Hòa° Shin
vggi6111904355924923327
9
FR ● Hà Ny ●
zli6579849304035384638
10
HL • Chí Thiện

Lưu ý: TOP 1 của 1 trong 3 BXH trên sẽ có quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng cùng với mình. Ví dụ: TOP 1 BXH Cấp LV nhận Tào Phi (Vĩnh Viễn) ở s14, được quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở s5 nhận Tào Phi (Vĩnh Viễn).

Vì vậy, các Chúa Công sau sẽ được quyền chỉ định 1 tài khoản khác ở bất kỳ server nào nhận tướng cùng với mình:

Top 1 RANK:  

zli398444889147331817
1
Thư•TiNy

Top 1 Thần Binh:

zli4521393412182595537
1
 98¤BG¤.terry¤

Top 1 Cấp:

zli4521393412182595537
1
 98¤BG¤.terry¤

Tiểu Kiều một lần nữa xin Chúc mừng các Chúa Công