1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hoàn tất trao thưởng sự kiện "ĐUA TOP BXH RANK LIÊN SERVER"

Tin tức |

Tiểu Kiều xin chúc mừng Top 50 Chúa Công đã đạt thứ hạng cao nhất trong sự kiện ĐUA TOP BXH RANK LIÊN SERVER vừa qua. Sau đây là danh sách Top 50 được nhận giải.

Hoàn tất trao thưởng: 20/03/2017

Giải thưởng Top 1 - 10

Top 50 Chúa Công trong BXH Rank toàn server sẽ nhận được phần thưởng:

  • Hạng 1: 2000 Vàng
  • Hạng 2-3: 1500 Vàng
  • Hạng 4-10: 1000 Vàng
  • Hạng 11-20: 500 Vàng
  • Hạng 21-50: 250 Vàng

Sau đây là danh sách các Chúa Công nhận giải.

Danh Sách

HạngServerTênID Nhân vật
1 9  •DG•Tiến Dicky zmi107534530
400889104
2 8 EVG • Hades zli417376763
4799166338
3 3 SC • Bé fbi548236637
1211579259
4 3 EVG • Fury zli818838062
3769830860
5 2 Tóp Óc Lờ ._. fbi68535873
80652152178
6 1 • Fila • fbi27310634
00737478024
7 8 •Quỳnh¥Khang•™ zli793212901
586853740
8 4 EVG • Sầu fbi22617556
4934575693
9 3 SKT Ác Ma zmi8779751
184989386937
10 9 Off Game over™ fbi21580935
77737681053
11 8 NeVerG•SonGoKu fbi72300881
82980895800
12 10 Bi Bà Điểm zli546217079
187719674
13 1 AFO• LOUIS zmi89772115
79169259515
14 1 AFO• Heavennn zli660449036
6475578057
15 2 SC Nk༼ zli922040704
6278438043
16 4 EVG • Chế Bi fbi79444604
19712645166
17 7 DeW. Loki zmi21927132
30926161408
18 1 •DG•Đạt ítali fbi237541546
0388733337
19 1 RE•LM Kean• zli225548494
4164783139
20 10 Dũng•of•CẩmTú zli532895627
3990527898
21 4 vitskyyy fbi810408151
2150159641
22 9 Ck Hường Xôi fbi87268748
037284184
23 10 •DG•GāöLeonard zmi76683420
57269876485
24 1 DeW. Đức fbi444018823
6427130352
25 9 •TF-WANER• fbi17589566
38448592647
26 8 Cơm Chan Canh fbi8136591923
248450692
27 2 •TF-Athena• fbi705148702
0323073205
28 1 Ɠøɖ - Đức Duy zmi42086802
19842053126
29 7 •TF-Joker• fbi73481677
94264590999
30 2 DG•Vague zmi72810360
81540839525
31 10 VânNghiDuyKiệt fbi539510274
7641660337
32 9 TamDa•SoDauLau zli707329565
9576008007
33 7 47•••SenSen vggi58822239
37419945679
34 2 ଊ€TX•Z¥N•_•™ fbi403086081
254378486
35 2 •DG•Mon fbi7063729655
626609513
36 9 •DƓ• Yɛų Sú fbi386880298
5662829534
37 10 •DG• VUA zmi827240035
1718304163
38 3 DG • Tôn Giả zli383839014
0548753194
39 3 •DG•¥•TÁ• fbi101683613
5908885618
40 2 •DG• Tít fbi442583260
4976545797
41 1 HP•Tùngl√in fbi383713688
7669924654
42 10 47•••Ck ๖ۣۜNấm zli663615307
9432090230
43 7 ѦḚŦӾ°๖ۣ₮ȋʄʄɑŋγ fbi656366312
2859694968
44 7 74 Nhà Nghỉ zmi597636949
0971686046
45 7 Tiểu Mão ._. zmi340884602
4558655264
46 7 9••BỐ TƯỚNG s1 fbi145075582
7283222604
47 1 EVG • Chân Mật zmi3976451
684599025217
48 1 X-Cyrus Girl fbi581635784
2840596953
49 1 Jin TouJou vggi86481629
90792452714
50 8 Evil.Ngẩn Ngơ zmi845550706
6748367929

Lưu Ý

  • Danh sách thứ hạng dựa vào BXH Rank Liên Server được hệ thống cập nhật lúc 23h59 ngày 19/03/2017.
  • Phần thưởng được gửi qua thư trong game.
  • Quyết định cuối cùng thuộc về BTC.