1900 561 558
( 2000đ/phút )

Giới Thiệu Tướng Tư Mã Ý - U Minh Tử Hoàng

Tin tức |

Tư Mã Ý

Một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ.

Tương truyền rằng - Tư Mã Ý trong một lần thập tử nhất sinh, nhận được truyền thừa từ hoàng tử âm ty đã đem đến cho Tư Mã Ý khả năng triệu hồi Tử Thần và âm khí địa ngục.

Với khả năng này, hắn đã khiến cho biết bao nhiêu Tướng Lĩnh phải nằm xuống dưới lưỡi hái của Thần Chết. Là kỳ phùng địch thủ với Gia Cát Quân Sư, những cuộc đấu trí diễn ra giữa hai người luôn khiến người đời sau phải thán phục.

Tư Mã Ý có khả năng gây sát thương theo phần trăm máu của kẻ địch. Là ác mộng đối với các tướng tank nhiều máu của đối phương. Chỉ cần gây ra lượng sát thương nhất định Tư Mã Ý có thể tung chiêu cuối tiễn đưa đối thủ lên bảng đếm số.

Bộ kỹ năng tướng:
  • Thống Trị Vong Linh (Bị động): Diệt quái và tướng địch hồi phục HP và MP.
  • Tử Trận Pháp (Chủ động): Gây sát thương theo % máu của kẻ địch xung quanh.
  • Địa Phủ Minh Khí (Chủ động): Gây sát thương cho kẻ địch xung quanh , hồi máu cho phe ta.
  • Triệu Hồi Tử Thần ( Chủ động): Triệu hồi tử thần tạo sát thương theo % máu đã mất của kẻ địch.