1900 561 558
( 2000đ/phút )

Giới Thiệu Tướng Hứa Chử - Hổ Si Tướng Quân

Tin tức |

Hứa Chử

Hứa Chử hay Hứa Trử, tên tự là Trọng Khang, là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là tướng hầu cận bên Tào Tháo, nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì chủ.

Hứa Chử là người bốc đồng và khó đoán, trong cơn nóng giận, bằng sức mạnh của mình, hắn từng vác đá đập đầu vào kẻ khác. Hắn say mê sức mạnh, sẵn sàng đọ sức với bất kỳ ai tuy nhiên, với thân hình to lớn của mình, không phải ai cũng dám đối đầu với hắn.

Hứa Chử trong đấu trường 3Q 360mobi là vị tướng chuyên về phòng thủ, với kỹ năng choáng, phản sát thương, Hứa Chử có thể lao vào thẳng team địch tung hoành, gây nhiễu loạn đôi hình địch. Dẫn dắt cả đội đến với chiến thắng.

Bộ kĩ năng Tướng:
  • Hổ si vồ đến (Bị động): Bị tấn công thường sẽ phản sát thương lên kẻ tấn công.
  • Dã trư cuồng công (Chủ động): Lăn về phía mục tiêu, gây sát thương và choáng.
  • Đại Địa Chấn (Chủ động): Gây sát thương và choàng xung quanh.
  • Hổ Si (Chủ động): Tăng thể tích, tăng cự ly tấn công và phạm vi dùng kỹ năng.