1900 561 558
( 2000đ/phút )

Điểm danh nhận mảnh Tiểu Kiều

Tin tức |

Tiểu Kiều sẽ là tướng Điểm Danh bắt đầu từ tháng 9

Các Chúa Công thu thập đủ 30 Mảnh Tiểu Kiều sẽ triệu hồi được Tiểu Kiều.

Mảnh Tiểu Kiều có thể kiếm được từ các hoạt động:

  • Điểm danh tháng
  • Chiêu Mộ - Cao

Trong sự kiện mừng 2-9 sẽ có tặng 10 Mảnh Hạ Hầu Uyên