1900 561 558
( 2000đ/phút )

Công bố phần thưởng mùa Rank mới

Tin tức |

Sau 1 mùa Rank đầy kịch tính và mùa 2 sắp kết thúc với kết quả vẫn còn là ẩn số trong 3 ngày cuối cùng. Và sau đây Tiểu Kiều xin công bố giải thưởng dành cho mùa Rank thứ 3 này.

Thời gian mùa giải: 13/09 - 14/11

PHẦN THƯỞNG TOP 10 LIÊN SERVER CUỐI MÙA MỚI

10 Chúa Công có điểm Lực Chiến cao nhất tính trên tất cả máy chủ sẽ nhận được mỗi Chúa Công 01 phần quà lưu niệm bằng hiện vật (gửi qua đường bưu điện)

PHẦN THƯỞNG TOP 50 MỖI SERVER CUỐI MÙA MỚI

50 Chúa Công có điểm Lực Chiến cao nhất tại mỗi máy chủ sẽ nhận được phần thưởng Vàng và skin Văn Ương - Tiểu Long Kungfu (xem hình để biết thêm chi tiết)

PHẦN THƯỞNG ĐIỂM RANK CÁ NHÂN

Các Chúa Công đạt điểm Lực Chiến theo quy định sẽ nhận được phần thưởng.