1900 561 558
( 2000đ/phút )

CÔNG BỐ KẾT QUẢ TOP THẦN BINH VÀ TOP RANK SERVER 18

Tin tức |

Tiểu Kiều xin công bố kết quả Top Rank server 18 và Top 10 Thần Binh như sau:

Sau đây là danh sách top:

Danh Sách Top Rank Server 18:

HạngServerHình Ảnh
1 18
2 18
3 18
4 18
5 18
6 18
7 18
8 18
9 18
10 18

Danh Sách Top 10 Thần Binh:

HạngServerHình Ảnh
1 18
2 18
3 18
4 18
5 18
6 18
7 18
8 18
9 18
10 18