1900 561 558
( 2000đ/phút )

Công Bố Kết Quả Top Thần Binh và Top Rank Server 17

Tin tức |

Tiểu Kiều xin công bố kết quả Top Rank server 17 và Top 10 thần binh như sau:

Sau đây là danh sách top:

Danh Sách Top Rank Server 17:

STTServerHình Ảnh
01 17
02 17
03 17
04 17
05 17
06 17
07 17
8 17
09 17
10 17

Danh Sách Top 10 Thần Linh

STTServerHình Ảnh
01 17
02 17
03 17
04 17
05 17
06 17
07 17
08 17
09 17
10 17