1900 561 558
( 2000đ/phút )

Công Bố Bảng Xếp Hạng Mùa Rank X

Tin tức |

  • Tiểu Kiều xin chúc mừng các Chúa Công có trong danh sách BXH Mùa Rank X.
  • Kết quả ghi nhận lúc 23:59 ngày 31/01/2018.
  • Dưới đây là BXH Mùa Rank X: