1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần từ 08/06 - 14/06

Tin tức |

Tích Lũy Tiêu Vàng

THỜI GIAN: Thời gian: 08/06 - 14/06

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, tích lũy tiêu vàng đạt mốc nhận thưởng, tiêu vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng mốc đó và phần thưởng ở các mốc thấp hơn:

  • Tích lũy tiêu 500 Vàng, tặng: Mảnh Mã Lương*10, Chiến Công*2000, Bạch Kim Chùy*5, Kẹo Mút*10, Lục Thao*5
  • Tích lũy tiêu 1000 Vàng, tặng: Mảnh Mã Lương*15, Xu Rank*500, Bạch Kim Chùy*5, Kẹo Mút*25, Lục Thao*10
  • Tích lũy tiêu 2500 Vàng, tặng: Mảnh Mã Lương*25, Ám Kim Chùy*5, Bình Ám Kim-Mê*10, Kẹo Mút*50, Lục Thao*25
  • Tích lũy tiêu 5000 Vàng, tặng: Skin Mã Lương-Tiệc Bãi Biển*1, Đá Pháp Cường-Cam*1, Mảnh Mã Lương*30, Ám Kim Chùy*10, Lục Thao*50

THU THẬP KẸO MÚT

THỜI GIAN: Bắt đầu từ 11/05 - 14/06

NỘI DUNG:

Trong thời gian này Chúa Công tham gia các hoạt động sẽ nhận được Kẹo Mút dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn.

   • Thu thập 50 Kẹo Mút, nhận: Hộp Quà Thiếu Nhi*1
   • Thu thập 1000 Kẹo Mút nhận: Thanh HP Khí Quán Trường Hồng

Khi mở Hộp Quà Thiếu Nhi có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

  • 100 Chiến Công
  • 1 Lục Thao
  • 1 Mảnh Tướng
  • 1 Mảnh Skin
  • 5 Mảnh Tướng
  • 5 Mảnh Skin

Lưu Ý:Kẹo Mút có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Kẹo Mút).

KHUYẾN MÃI CỬA HÀNG

Cửa Hàng Khuyến Mãi là nơi đem đến cho Chúa Công các vật phẩm quý với giá ưu đãi. Tiểu Kiều xin giới thiệu đến Chúa Công các vật phẩm khuyến mãi trong tuần này nha.

THỜI GIAN: 08/06 - 14/06

NỘI DUNG:

 • Văn Vô Mộng-Tân Xuân - 870 Vàng (Giá Gốc 1088 vàng)
 • Chu Du-Công Tước Lịch Lãm - 870 Vàng (Giá Gốc 1088 vàng)
 • Tiểu Kiều-Tiểu Thư Ngọt Ngào - 870 Vàng (Giá Gốc 1088 vàng)
 • Lục Thao - 20 vàng

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

THỜI GIAN: 08/06 - 14/06

Hinh

NỘI DUNG:

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 • 08/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 09/06:Bạc*50, Chiến Công*100, Bình Lam*10, Chùy Lam*5, Kẹo Mút*3
 • 10/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Tướng*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 11/06:Túi Phúc*1, Túi Mảnh Skin*1, Bình Bạch Kim-Mê*5, Bạch Kim Chùy*2, Kẹo Mút*3
 • 12/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 13/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3
 • 14/06:Chiến Công*100, Vé Quét*10, Hộp Bánh*5, Lục Thao*2, Kẹo Mút*3

Lưu Ý

 • Túi Phúc mở ngẫu nhiên được 58, 88, 158 Bạc
 • Túi Mảnh Tướng mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Tướng
 • Túi Mảnh Skin mở ngẫu nhiên được1-2 Mảnh Skin

THẮNG THI ĐẤU 3V3

THỜI GIAN:08/06 - 14/06

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 6 trận 3v3 sẽ nhận Mảnh Skin*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút *3

THẮNG THI ĐẤU 5V5

THỜI GIAN: 08/06 - 14/06

Hinh

NỘI DUNG:

 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 1 trận 5v5 sẽ nhận Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút *3
 • Mỗi ngày Chúa Công chiến thắng 3 trận 5v5 sẽ nhận 5 Vàng, Mảnh Tướng*1, 50 Chiến Công, Kẹo Mút *3