1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chọn đúng NHÂN VẬT

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Sau thời gian liên thông, Chúa Công không tìm thấy nhân vật? Nhân vật level 1? Các Chúa Công làm theo hướng dẫn như sau:

  • Bước 1 : Sau khi đăng nhập bấm vào nút Chọn
  • Bước 2 : Chọn Server - Sẽ hiển thị tất cả nhân vật bạn có ở các Server khác nhau
  • Bước 3 : Chọn đúng nhân vật để vào game

LƯU Ý

  • Một số Chúa Công bị đổi tên sau khi liên thông do trùng tên với người khác nên không thể tìm và kết bạn bằng tên được. Hãy dùng Thẻ Đổi Tên để đặt lại tên mới.
  • Một số Chúa Công có nhân vật cả Android và iOS sẽ phải hoàn thành lại NHIỆM VỤ TÂN THỦ.