tai-apk 1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bảo trì kênh nạp Android từ 07/09/2016

Tin tức |

Từ 17h00 ngày 07/09/2016, 3Q 360mobi sẽ tiến hành bảo trì kênh nạp thẻ Android. Trong thời gian này Chúa Công sử dụng máy Android không thể nạp Vàng vào 3Q 360mobi.

Thời gian dự kiến hoàn thành: 06h00 thứ bảy ngày 10/09/2016.

Trong thời gian này, Chúa Công có thể nạp Vàng vào tài khoản bằng cách:

1. Sử dụng thiết bị iOS (iPhone, iPad) đăng nhập tài khoản đang chơi ở Android.

2. Tiến hành nạp thẻ bình thường trên thiết bị iOS.

3. Đăng nhập lại thiết bị Android và chơi game.