1900 561 558
( 2000đ/phút )

4 Cách để có Đá Tướng Tinh

Tin tức |


Tướng Tinh

Một tính năng quan trọng giúp các vị tướng của Chúa Công gia tăng sức mạnh một cách nhanh chóng.

Có 4 cách để Chúa Công nhận được Đá Tướng Tinh.

Cách 1: Vượt ải có xác suất nhận được đá tướng tinh Trắng, Lam, Lục.

Cách 2: Chiêu mộ có xác suất nhận được Đá Tướng Tinh, có cơ hội nhận được đá tướng tinh Tím.

Cách 3: Diệt boss nhận được rương đá tướng. Khi mở có cơ hội nhận được Đá Tướng Tinh.

Cách 4: Sử dụng Bình Bạch Kim - Mê, Bình Lam, Bình Lục có xác suất nhận Đá Tướng Tinh. Đối với Bình Bạch Kim - Mê khi mở có xác suất nhận được Đá Tướng Tinh Cam đó nha.

Tiểu Kiều hi vọng với hướng dẫn nhỏ này sẽ giúp các Chúa Công có được nhiều Đá Tướng Tinh quý hiếm.