1900 561 558
( 2000đ/phút )

16/08/2016 - LIÊN THÔNG ANDROID VÀ IOS

Tin tức |

Các Chúa Công thân mến,

Tiểu Kiều rất vui mừng thông báo đến Chúa Công thứ ba, ngày 16/08/2016 sắp tới 3Q 360mobi sẽ tiến hành liên thông máy chủ 2 hệ điều hạnh Android và iOS.

Sau khi liên thông, các Chúa Công có thể:

  • Đăng nhập bằng máy Android hay iOS đều có thể sử dụng chung 1 nhân vật.
  • Kết bạn, mời bạn và cùng thi đấu với nhau giữa Android và iOS
  • Các tính năng trong game đều liên thông với nhau.